Vimperk bude muset investovat v příštích letech do obnovy vodohospodářského majetku desítky milionů. Prvních více než dvanáct hned příští rok.   Se zhruba dvanácti miliony korun, které město plánuje vložit do rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Nad Stadionem a části ulice 1. máje, bude muset Vimperk v příštích letech investovat do svého vodohospodářského majetku kolem osmdesáti milionů korun.
Vyplývá to z analýzy, kterou zastupitelům představila na posledním jednání starostka Jaroslava Martanová. A s investicemi začne Vimperk už v příštím roce, kdy by měly investice do vodohospodářského majetku dosahovat ke třinácti milionům korun. „V rozpočtu pro příští rok je navrženo zahájení opravy vodovodu a kanalizace v ulici 1. máje. Jedná se o úsek od křižovatky Fišerka po hotel Zlatá hvězda a pak část ulice Nad Stadionem. Částka na obnovu vodohospodářské infrastruktury je stanovena na ulici 1. máje ve výši 11,6 milionu korun v rozpočtovaných cenách. V ulici Nad Stadionem je to 1,545 milionu korun. Současně se bude zpracovávat projektová dokumentace na čistírnu odpadních vod za 205 tisíc korun a navrženy jsou i další udržovací práce související s údržbou čistírny odpadních vod, vodojemu, obnovou vodovodu v Pravětíně a drobnosti, které se pohybují od padesáti do dvou set padesáti tisíc korun," shrnula starostka.
Z velkých investic do budoucích let musí Vimperští uvažovat především v rámci areálu U Sloupů, ať už se týká čistírny odpadních vod, nebo kanalizace a vodovodu. „V minulosti byl vypracován projekt napojení kanalizace a posílení vodovodního řadu z areálu U Sloupů na centrální čistírnu odpadních vod. Ta má dostatečnou kapacitu a bylo by lepší soustředit vše do jedné čistírny. Tato investice je podle odhadu v nákladech kolem dvaceti tří milionů korun," naznačila starostka. A k řešení je i osud čistírny odpadních vod přímo v areálu bývalých kasáren. Právě tam totiž nedopadlo nejlépe hodnocení kalů. Ty jsou hodnoceny jako nebezpečný odpad, který bude muset město nechat zlikvidovat. Jak, to zatím rozhodnuto nebylo. „V rámci průzkum jsou navrhovány dvě varianty, jedna počítá s uložením kalů na skládce ve Vodňanech za půl milionu korun, druhá varianta navrhuje lokalitu Mydlovary a pohybuje se kolem sto padesáti tisíc korun. Faktem zůstává, že v prosinci příštího roku končí povolení na čištění odpadních vod v areálu U Sloupů, takže bude záležet na výsledku jednání s vodohospodářským orgánem na dalším provozování čistírny odpadních vod U Sloupů. Vyřešenu nemáme kanalizaci uvnitř areálu, kde jsou odhadované náklady ve výši osmnáct milionů korun," doplnila starostka.
S objemem nutných investic vyplývá i otázka, kde na ně chce město vzít potřebné peníze. „Ze zákona nám vyplývá mít takovou částku z provozu a nájemného z vodohospodářského majetku, která by nám pomohla s obnovou tohoto majetku. Jedná se o nájemné ve výši 10,1 milionu korun bez DPH. Pokud bude zachována tato výše nájemného, věřím, že jsme během šesti let schopni zainvestovat velké akce, které nás čekají," dodala.