Přesvědčit lidi z osady, aby pod městem zůstali, se jim sice podařilo, prosadit následně projekt odkanalizování mezi zastupiteli ne. Nyní se zdá, že by se lidé z osady nad Prachaticemi přece jen řešení dočkat mohli. Alespoň to tvrdí starosta Martin Malý. „Na pracovním jednání zastupitelů jsme se dohodli, že necháme zpracovat projektovou dokumentací a s ní budeme čekat na vhodný dotační titul," potvrdil Martin Malý.
Ke změně stanoviska aspoň některých zastupitelů, kteří ještě před nedávnem nákladnou investici odmítali, přispěl fakt, že město propáslo možnost ucházet se o dotaci právě proto, že mu chybí potřebné podklady. „Pokud by před dvěma roky zastupitelé schválili námi navrhované rozpočtové opatření na uvolnění peněz na projektovou dokumentaci, byli bychom rok poté připraveni, když ROP vypsal vhodný dotační titul. Ten se týkal možnosti čerpání dotačních prostředků přímo na nejmenší obce pouze s desítkami obyvatel," zdůraznil starosta Prachatic. Zda by město nakonec se žádostí v té době uspělo, není jisté. Ale jak říká Martin Malý, kdo ví.

„Možná bychom už teď stavěli," vrací se starosta Prachatic Martin Malý ke dva roky starému rozhodnutí zastupitelů neuvolnit peníze na projektovou dokumentaci k odkanalizování osady Libínské Sedlo.
Neskrývá, že neprosazení záměru na odkanalizování osady vnímá jako svou dílčí prohru. „Tak to vnímám, mrzelo mne to. Ale nyní jsme si to se zastupiteli na pracovní schůzce vyříkali, i když nemohu říci, že pro to všichni zvednou ruku, to je zřejmé," uvědomuje si starosta. Stejně tak vnímá přetrvávající názor některých zastupitelů, kteří mají své výhrady a zřejmě nebudou ani pro pozměněný návrh řešení. „Stejně tak jsem ale zaznamenal na jednání spíše většinu mezi zastupiteli, aby se projektová dokumentace připravila, a pak budeme čekat na vhodný dotační titul," dodal.
Změna v náhledu na odkanalizování jedné z městských osad podle Martina Malého spočívá právě v tom, že si uvědomili, že město promarnilo příležitost o dotaci alespoň požádat. A bez dotace se zřejmě hned tak kanalizace na Libínském Sedle stavět nebude. Právě vysoká finanční náročnost byla důvodem, proč s předloženým návrhem u zastupitelstva starosta s místostarostou nepochodili. „V předloženém návrhu bylo několik variant řešení. Jedno znamenalo svést kanalizaci dlouhou přípojkou až na čovku do Prachatic, což by bylo extrémně nákladné řešení a touto cestou nepůjdeme. To je jasné. V návrhu tedy bude vybudování malé čistírny odpadních vod přímo na území osady Libínské Sedlo," nastínil Martin Malý.
Nejnákladnější by mělo být budování kanalizačních přípojek a trasování podél komunikací. „Osobně se toho zase až tolik neobávám. Pokud projektová dokumentace potvrdí předpoklady nákladů někde kolem šestnácti až sedmnácti milionů korun, pořád máme zkušenosti z výběrových řízení na dodavatele, že výsledná cena může být výrazně nižší. A jestliže bychom uspěli se žádostí o dotaci, což by mohlo být až osmdesát procent, a připočetli ji k tomu, pak by na město zbyly dva tři miliony, a to už je velmi výhodná cena," zdůraznil starosta.
Přestože do této lokality nespadá jen osada Libínské sedlo, ale také další dvě – Perlovice a Volovice, těch by se odkanalizování týkat nemělo. Z pohledu délky i nákladů jsou tyto dvě osady příliš vzdálené od Libínského Sedla, než aby se daly případně do odkanalizování zahrnout.
Už původní studie částečně ukázala, kde by měla být v budoucnu čistírna odpadních vod a zčásti i trasování. Pokud by se nakonec podařilo záměr v zastupitelstvu prohlasovat a město bylo úspěšné i v žádosti o dotaci, pro lidi z Libínského Sedla by to znamenalo povinné připojení na veřejnou kanalizaci. Což by jim svým způsobem zvýšilo i životní náklady. Zatím totiž neplatí za vodu, která odtéká do kanalizace. „Ze zákona vyplývá, že je-li kanalizace v dosahu a je to technicky možné, má vlastník nemovitosti povinnost se na ni připojit. Nechali jsme obyvatele osady odpovědět v anketě a více než devadesát procent z nich počítá s tím, že se na vlastní náklady na kanalizaci připojí," dodal Martin Malý. Jak dlouhé přípojky budou, je individuální, navíc takové detaily určí teprve projektová dokumentace. „Rozhodně se bude jednat o jednotky, ne desítky metrů od hrany pozemků," ubezpečil starosta.
Než ale dojde na takové konkrétnosti, musí udělat město jeden zásadní krok. „V zastupitelstvu musíme rozhodnout, zda budeme pořizovat projektovou dokumentaci a současně říci, zda na ni uvolníme rozpočtovým opatřením peníze z rezervy. Jednat by se mělo o zhruba půl milionu korun, náklady na stavbu pak určí, či lépe řečeno zpřesní, až projektová dokumentace," doplnil s tím, že radní už schválili výsledky výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace za 420 tisíc korun a doporučí zastupitelstvu schválit i rozpočtové opatření na její pořízení.
Se žádostí o uvolnění finančních prostředků a pořízení projektové dokumentace by se měli zastupitelé Prachatic zabývat 16. září. Pokud toto schválí, ještě to neznamená, že se kanalizace na Libínském Sedle stavět bude. „To nastane teprve ve chvíli, kdy uspějeme se žádostí o dotaci. A až pak bychom vybírali dodavatele stavby. Pro podání žádosti o dotaci bude předkládána projektová dokumentace s cenou, která z ní vyplyne, následně vybereme dodavatele a až pak bude známa výsledná cena díla," shrnul Martin Malý.