Na nutnosti navýšit platby, se jednomyslně shodli před koncem roku volarští zastupitelé.

Nová cena:Volarští zastupitelé rozhodli, že se v příštím roce vodné a stočné zvýší celkově o šest korun, o čtyři koruny se zvýší vodné na 26,7 Kč/m3 a stočné o dvě koruny na 31,74 Kč/m3 bez DPH, celkem tedy bude kubík vody stát bez DPH ve Volarech 58,44 koruny, s patnáctiprocentní DPH lidé zaplatí 67,2 Kč/m3.


O zachování stejné ceny, jako v letošním roce, vůbec neuvažovali. Podle starostky Martiny Pospíšilové by to znamenalo snížit nájemné provozovateli, jímž je ve Volarech společnost ČEVAK, a tím pádem mít i méně peněz na nezbytnou obnovu vodohospodářského majetku. „Několik let udržujeme stejné ceny za teplo, za odpady, doteď i za vodu, a vše musíme dotovat z městského rozpočtu. A to také není možné donekonečna. Na druhou stranu je jasné, že není možné nastavit všechny služby tak, aby je plně hradili pouze občané, protože by někteří na to neměli. Nicméně cenu vody jsme skutečně čtyři roky nezvyšovali," uvedla.


Zastupitelé měli na výběr ze dvou možností, a to navýšit pouze vodné o 4 koruny a stočné ponechat na stejné úrovni, nebo navýšit vodné o 4 koruny a stočné o 2 koruny. Jednomyslně se nakonec shodli na druhé variantě. pro město to znemná, že ČEVAK by měl v příštím roce na nájemném odvést městu o více než osm set tisíc korun více. "Většina nákladových položek spíše klesá, než roste, takže navýšení se odrazí na nájmu a vrácení peněz zpět do soustavy. Jinak řečeno, náklady nám sice klesají, ale současně stárne i majetek města, o který je třeba se starat," konstatoval zastupitel Martin Janda.


Zastupitel Ivo Rolčík upozornil, že zdražení vody může znamenat šetření ze strany obyvatel. „Lidé začnou s vodou více šetřit. To se děje při každém zdražení, takže stoupnou náklady a výsledný efekt není takový, nemusí to být na kubíku zvažovaných šest, ale dejme tomu pět korun na kubíku. Je to stejné jako s elektřinou, lidé se po zdražení vždy snaží šetřit, i když se v průběhu let vrátí na obvyklou spotřebu. Nakonec by ale efekt nemusel být takový, jako kdyby se voda zvýšila třeba jen o pět korun," uvedl.

Podle místostarosty Ladislava Touše ale návrh ceny už s určitým poklesem spotřeby počítá. „I to jsem probíral se zástupcem ČEVAK a u nás po dobu osmi až devíti let jsme i přes klesající tendenci ve spotřebě na nějaké hranici, kterou lze brát jako základní s výkyvem dvě procenta. To znamená, že se nedá šetřit donekonečna. Ano, zdražení může vyvolat efekt následného šetření, ale vzhledem k tomu, že domácnosti si pořizují stále více úsporné spotřebiče, ať jsou to myčky, pračky, je hladina 142 tisíc kubíků vody zhruba stejná, dokonce pro příští rok je v návrhu počítáno s objemem o dva tisíce kubíku menším, ale nejsou tam už nějaké zásadní výkyvy v řádu desítek tisíc kubíků," uvedl místostarosta. A podle jeho slov je třeba počítat i s nárůstem balastních vod, což se týká navýšení stočného.

Pokud by měla zůstat i nadále cena vody ve Volarech stejná, jako v posledních čtyřech letech, znamenalo by to podle starostky Martiny Pospíšilové další zátěž pro rozpočet a méně prostředků na investice jinam. "Několik let udržujeme stejné ceny za teplo, za odpady, doteď i za vodu, a vše musíme dotovat z městského rozpočtu. A to také není možné donekonečna. Na druhou stranu je jasné, že není možné nastavit všechny služby tak, aby je plně hradili pouze občané, protože by někteří na to neměli. Nicméně vodu jsme skutečně čtyři roky nezvyšovali," připomněla starostka. "Každý rok přišel provozovatel s navýšením například o čtyřicet haléřů, ale vždy se to promítlo do výše nájmu, který se ročně snižoval o sedmdesát až sto dvacet tisíc korun. Tím pádem se řešily pouze havarijní stavy a opravy, ale na plánované investice peníze nebyly," doplnil její slova Ladislav Touš.

"Když to zase přepočteme na období čtyř posledních let, kdy se nezdražovalo, tak se vlastně zvýší cena pouze o korunu za rok. A to zase není až tak vysoká částka," dodal Ivo Rolčík.