V oblasti územní působnosti E.ON v rámci distribuce zemního plynu, tedy v Jihočeském kraji, začne odorizace v pondělí 20. listopadu a potrvá do pátku 24. listopadu.

Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s charakteristicky intenzivním zápachem, což usnadní detekovat a identifikovat i malé jinak těžko postřehnutelné úniky zemního plynu i pouhými lidskými smysly bez jakýchkoliv přístrojů.

„Celá akce má preventivní charakter a dodávky plynu našim zákazníkům při ní nebudou nijak omezeny," říká tiskový mluvčí společnosti E.ON Česká republika Vladimír Vácha.

Odorizace se v průběhu několika následujících dní projeví zvýšeným charakteristickým zápachem zemního plynu, který bude postupně odeznívat. Kdo bude mít podezření, byť i na nepatrný únik plynu kdekoli před hlavním uzávěrem plynu objektu, měl by to neprodleně ohlásit na dispečink na nonstop telefonním čísle 1239. V případě úniků v rámci plynového rozvodu v domácnosti se je potřeba obrátit na specializovaného opraváře nebo instalační firmu.

„Všechna hlášení evidujeme a na místo okamžitě vyjíždí naši technici,“ vysvětluje Vácha a dodává: „Dispečerovi je nutné nahlásit adresu, telefonní číslo a také orientační body, podle kterých se pracovníci naší pohotovostní služby dostanou co nejrychleji na místo úniku.“
V případě zjištění úniku zemního plynu, je třeba neprodleně zajistit větrání prostor, nesmí se používat elektrické spotřebiče, zápalky, kouřit ani rozsvěcet světla a je třeba počkat na příjezd pohotovostní služby.

Odorizace je nezbytné opatření, sloužící především ke zvýšení bezpečnosti. Zemní plyn je přírodní plyn lehčí než vzduch, který je bez zápachu. Pro jeho bezpečnou distribuci se proto uměle odorizuje přidáváním odorantu, většinou na bázi organických sloučenin síry, jež se vyznačuje typickým intenzivním zápachem. Dřívější pokusy se sycením zemního plynu příjemnějšími pachy se neosvědčily.

Ukázalo se, že nejlepší varovný účinek má zápach, jež je lidem nepříjemný až odporný. To usnadňuje zjistit i nepatrné úniky a nejdrobnější netěsnosti v plynovém potrubí, zejména pak na domovních a bytových rozvodech. Veškerý zemní plyn je po celý rok odorizován již před vstupem do plynovodních sítí. Nárazovou odorizaci plynu provádí E.ON Distribuce jednou ročně vždy před zimním obdobím.