Ve čtvrtek vakcínu dostali senioři a zaměstnanci prachatického Domova Mistra Křišťana či Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích. „Následovat bude například očkování klientů v soukromém domově Wágnerka Český Krumlov či v příspěvkové organizaci města Tábora G-centrum. Jde o organizace, které jsou na vakcinaci kompletně připravené,“ zmínila.

V rámci pobytových sociálních služeb je dle jejích slov naplánováno očkování asi 5 500 klientů a zaměstnanců do konce měsíce. „V každém domově, kde měli zájem o očkování, by mělo první dávku dostat toto množství lidí do 25. ledna,“ upřesnila Lucie Kozlová. Počet vakcín na tuto skupinu ze sociálních služeb má kraj v současnosti zajištěn.

PŘEDCHÁZELA PŘÍPRAVA

Vše bylo potřeba předem dohodnout. „Domlouvali jsme se s řediteli okresních nemocnic a koordinátory, kteří mají na starost očkování na covid-19. Předem jsme informovali všechna zařízení, co mají mít pro tyto účely k dispozici. Jaká data si mají připravit, že mají s klienty podepsat informované souhlasy, klient i zaměstnanec, který se chtěl nechat očkovat, musel také absolvovat prohlídku u praktického lékaře, aby bylo jasné, že je způsobilý k očkování,“ popsala přípravy a logistiku.

V těchto připravených domovech potom může vakcínu aplikovat výjezdní mobilní očkovací tým z okresní nemocnice nebo přímo interní lékař zařízení. „V Prachaticích se očkování ujala praktická lékařka přímo z domova,“ zmínila Lucie Kozlová, že se jela podívat in natura na to, jak vypadá samotná aplikace.

DVOUDENÍ VAKCINACE

Očkování do dvou dnů rozdělili v českobudějovickém Domově pro seniory Máj, který má ve svých dvou zařízeních a na odlehčovací službě celkem téměř 200 klientů. Jak informovala ředitelka Petra Zimmelová zájem o vakcínu mělo na 90 procent klientů a 70 procent zaměstnanců. „Těch, co a priori očkování nechtěli, bylo opravdu nevýznamné množství. Byla jsem velmi příjemně překvapena zájmem klientů i zaměstnanců,“ uvedla.

Zařízení se potýká s nákazou covid-19 u klientů i zaměstnanců, takže je očkování stěžejním krokem k návratu do běžného chodu. „Je to pro nás naděje, vakcína je světlo na konci tunelu. Přináší nám všem vidinu normální fungování nejen pro nás zaměstnance a klienty, ale i pro jejich rodiny, protože v podstatě se dlouhodobě motáme v začarovaném kruhu: Přijďte na návštěvu, nemůžete na návštěvu, už jsme se uzdravili a pořád dokola,“ vysvětlila, že téměř rok museli oželet společenský život, řadu tradičních akcí, klientům schází sociální kontakt a personál je nejen fyzicky, ale i psychicky vyčerpán.

NADĚJE A VIDINA KONCE

„Děvčata doufají, že si budou moci vybrat nějakou dovolenou, že očkování pro nás bude alespoň malá úleva. Vakcinace je jediná cesta, jak se dostat do normality,“ dovysvětlila ředitelka domova na Máji. Dalším velkým bonusem je dle jejích slov možné zastavení opakovaného testování antigenními testy u zaměstnanců i klientů.

„Očkování je vidina konce, motor, který zaměstnancům nalévá krev do žil, že to zvládneme, a ještě to chvíli vydržíme,“ dodala Petra Zimmelová, že se bojí o zdraví zaměstnanců, protože jsou přetíženi. „Nejen fyzická zátěž, ale i ta stresová je totiž obrovská,“ míní.

V pobytovém zařízení očkoval interní lékař se sestrou a vakcínu aplikovali přímo na pokojích. „Klienti a personál s předstihem dostali veškeré informace o vakcíně Pfizer a BioNTech, předem obdrželi také informované souhlasy,“ přiblížila. Ve čtvrtek si k tomuto účelu vyzvedla v krajské nemocnici 150 těchto vakcín, kdy každá ampule obsahuje očkovací látku pro šest osob.

O podání očkování lékař rozhodl na základě aktuálního zdravotního stavu, disponoval také přesným seznamem osob, které dobrovolné očkování odmítli. „Zaměstnanci dostanou očkování v pátek, budou pozváni do ambulance přímo v domově. V sousední kapli potom vyčkají povinných 30 minut po aplikaci v dosahu lékaře,“ uzavřela Petra Zimmelová. Přeočkování bude následovat nejdříve po 21 dnech.