Každý problém má své řešení, ale s nedostatkem parkovacích míst to nebude jednoduché. Vimperští zastupitelé měli před nedávnem na dosah možnost zvýšit kapacitu parkovacích míst alespoň v jedné z ulic ve městě. Navíc v blízkosti ordinací lékařů a jednoho z pracovišť oblastní charity. Přílišná nákladnost ale blízkost řešení posunula na hony daleko.


Vlastníci areálu, ve kterém se nachází jednak dům s číslem popisným 210 a jednak pozemek v sousedství mateřské školy v ulici 1. máje, nabídli na začátku roku nemovitosti městu k odkoupení. Po prvotní informaci v lednu se k nabídce vrátili vimperští zastupitelé opět v březnu s již konkrétními částkami a variantami nabídky.


S těmi seznámili majitelé objektu radní města zhruba v polovině února přímo na místě samém. „Vlastníci mají v současné době zpracován návrh a projekt na výstavbu skladovacích prostor a prodejnu drobného nářadí a materiálu s tím, že mají přislíbenu dotaci na přestavbu nemovitosti," uvedl Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk. Nabídka za prodej celého areálu činila 4 miliony korun s možností odprodat pouze plochu kolem objektu s následnou realizací parkoviště. Pozemek byl nabízen za zhruba 1,4 milionu korun. „Znamenalo by to ještě připočíst náklady na rozšíření plochy o garáže ve spodní části pozemku navazující na mateřskou školu. Odhadované náklady činí 1,5 milionu korun. V součtu by plocha vyšla město na přibližně tři miliony korun," doplnil Martin Kalous.

Další překážkou pro maminky, které jdou k lékaři s dítětem v kočárku, jsou i tyto schody bez nájezdových ramp.
Na plochu by se vešlo celkem 25 parkovacích míst, přičemž vybudování jednoho by vyšlo přibližně na 180 tisíc korun. Zastupitelé se nakonec shodli, že nabídku odmítnou. Pro nabízený objekt město nemá využití a dát za zhruba dvacet parkovacích míst několik milionů korun jim připadalo rovněž nerentabilní.


Zaparkovat před návštěvou u lékaře v Krátké ulici tak zatím dál bude připomínat sázku do loterie. „Lékařů je tam hodně, a když tam ráno najedou maminky s nemocnými dětmi, nedá se tam zaparkovat. Řešení by bylo alespoň dočasně umožnit parkování v Krátké ulici podél plotu, i když stát se tam takto nesmí, sama jsem několikrát měla za stěračem upozornění," konstatovala Iveta Preslová. Ani dočasné přimhouření očí městských strážníků nad auty, která zaparkují podélně v ulici, není řešení. „Tento problém bychom mohli řešit v územní studii ulic 1. máje a Pivovarské, protože je možnost rozšířit parkovací místa v Krátké ulici, nebo v její blízkosti. Stejně tak budeme řešit i další vjezd k Základní škole TGM," připomněl zastupitel Bohumil Petrášek.


V souvislosti s projednávanou nabídkou se nicméně zastupitel Petr Bednarčík pozastavil nad tím, že k prohlídce nebyl pozván. „Ani já jsem nebyl na prohlídku přizván, takže to tam neznám. Zřejmě zvete jen své příznivce," přidal se Pavel Dvořák. Neúčast zastupitelů vyjma členů rady města nebyla podle následného vysvětlení Marina Kalouse záměrná. „Nikdo ze zastupitelů o prohlídku neprojevil zájem, navíc usnesení k této věci ukládalo veškeré povinnosti pouze radě města," uvedl vedoucí odboru.

Objekt v krátké ulici nabídli jeho majitelé k odkoupení městu Vimperk. To ale o nabídku nemělo zájem.
Petr Bednarčík se pak ještě dožadoval odpovědi, zda vedení města jednalo s vlastníky o případném snížení ceny a také se Správou NP Šumava o možném společném postupu při odkoupení nabízených nemovitostí. „Na posledním jednání zastupitelstva bylo řečeno i to, že je možná spolupráce s NP Šumava o odkoupení, případně o společné investici do této lokality," připomněl Petr Bednarčík.


„Ze Správy byly informace, že je to ochotna koupit to za necelé tři miliony korun. Představa současných majitelů je vyšší, zřejmě i proto odkoupení ministerstvo životního prostředí neschválilo," uvedla starostka města Jaroslava Martanová. Připustila nicméně, že s vedením Správy parku ve věci dál nejednala. Vlastně by ani nebylo o čem jednat.


Podle zjištění Prachatického deníku už totiž o nabízené nemovitosti Správa nemá zájem. „Je pravdou, že jsme před časem o odkoupení tohoto areálu uvažovali, ale do fáze jednání o ceně jsme se už pro zamítavý postoj našeho zřizovatele, pokud si alespoň vybavuji, vlastně nedostali," potvrdil Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava s tím, že společný projekt s městem nepřipadá do úvahy, protože Správa nemůže takto sdružovat finanční prostředky. Podle jeho slov je přetrvávajícím důvodem, proč se areál dostal do hledáčku Správy, nedostatek vhodných dalších administrativních a archivních prostor. „A je pravdou, že bychom uvítali i další parkovací místa," dodal.


Skutečnost, že v některých dnech mohou v okolních ulicích stát vozidla Správy, nevyvrátil. Podle něho se tak děje především při poradách vedoucích lesních správ. „Nejedná se ale o soukromé vozy našich zaměstnanců, ta jsme všem doporučili parkovat na odstavné ploše u Volyňky, které není od sídla Správy daleko a má dostatečnou kapacitu. Správa sama má pro svá služební vozidla vyhrazeno několik parkovacích míst v ulici Nad Stadionem a dalšími disponujeme v rámci našeho areálu buď v podzemních garážích, nebo v zadní části Správy," dodal Pavel Hubený.