Schwarzenberský plavební kanál v době své největší slávy pomáhal k zásobování Vídně dřevem ze Šumavy a před válkou kanál patřil mezi největší chlouby schwarzenberského panství. Během sta let „zlatých časů“ plavení dřeva v letech 1793 – 1892 bylo ze Šumavy do Vídně dopraveno téměř 8 milionů krychlových metrů palivového dřeva.

V době komunismu se plavební kanál, jehož ikonický horní portál se nachází na katastru obce Nová Pec u Jeleních Vrchů, neudržoval a v mnoha místech byl zanesen nebo zcela zničen.

O jeho záchranu se do roku 1989 snažili místní obyvatelé a lesníci. Na jejich snahu pak v roce 1995 navázaly Lesy ČR a studenti České zemědělské univerzity v Praze. Nyní je zcela opraveno 15 kilometrů jeho původní trasy.

Slávu plavebního kanálu připomíná tradiční plavení dřeva, které se součástí Setkání s tradici na Schwarzenberské plavebním kanálu. To už čtyřiadvacet let organizuje folklórní sdružení Libín-S, jehož je předsedou Hynek Hladík. Ten je zároveň plavebním ředitelem. Ukázky plavení dřeva a vystoupení Libínu-S jsou k vidění zhruba pětkrát do roka na několika místech kanálu a vždy se těší obrovské návštěvnosti zvědavců, kteří si mohou sami tradiční šumavskou práci vyzkoušet.

Příští takové setkání se koná v sobotu 4. září u bavorských hranic. Spolu s ukázkou plavení čeká návštěvníky také vzpomínání na stavitele plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Ukončení letošní plavební sezony s folklorem a muzikou je 18. září u Ježové.