Na její připomínku  nebyl v té chvíli nikdo schopen odpovědět, neboť ředitel Sportovního zařízení Jaroslav Černý byl z jednání omluven. Pro Prachatický deník ale ředitel Černý připustil, že se tak opravdu děje. Ale také řekl, že na problém se přišlo až před několika týdny při odtávání sněhu ze střechy. „V té chvíli jsme začali problém řešit, až do tání jsme o něm prostě nevěděli," zkonstatoval Jaroslav Černý.  Dokud totiž nezůstal na střeše ležet sníh a postupně odtávat, do bazénu voda netekla. „Při dešti totiž voda stekla ze střechy pryč a dovnitř se nedostala, zatékání  se tedy dříve neprojevilo," uvedl Černý.

Problém je podle jeho slov už od srpnového krupobití, které zničilo nejen střechu bazénu, ale také střechu na fotbalových kabinách. „Tam bylo ovšem narušení viditelné a také se nechalo ihned odstranit," vysvětlil ředitel Sportovního zařízení Prachatice s tím, že opravy uhradilo pojištění městského majetku. Stejné to pak bude i v tomto případě.

Narušení střešní krytiny proto Jaroslav Černý ohlásil na pojišťovnu jako běžnou pojistnou událost. Pojišťovna ji zahrnula do pojistných událostí a následně začala řešit jako každou jinou věc. „Kromě likvidátora pojišťovny se tu ale objevili i nezávislí auditoři, kteří potvrdili, že poškození je z letního krupobití a uznali, že je možné z pojištění majetku města peníze vyplatit," vysvětlil Jaroslav Černý s tím, že odborníci připustili poškození střechy jako celku. Zatím ale protéká pouze na jednom místě. „Časem by ale mohlo dojít k dalším netěsnostem, to nelze odhadnout, proto se bude střecha opravovat celá," vysvětlil.

Částka na náhradu škody přesáhne milion korun, a tak pojišťovna věc prověřovala déle než je obvyklé.  A narušení střechy také vyhodnotila firma, která se bude opravou zabývat.

Podle informace Jaroslava Černého dojde k vyplacení peněz za pojistnou událost do konce února na účet města.

Do opravy se pak řemeslníci pustí až ve chvíli, kdy to klimatické podmínky dovolí. „Počítáme s tím, že to bude někdy na konci března či začátku dubna," zakončil Černý a dodal, že provoz plavecké haly opravy na střeše rozhodně nenaruší.