Na plat svého starosty se nedávno dotazoval Josef Šleis ze Zálezel. „Nejprve jsem otázku vznesl při veřejném jednání zastupitelů obce. A hned dvakrát,“ popsal. S odpovědí, že se odměny starosty nezveřejňují, se nespokojil a letos v červnu poslal na obecní úřad písemnou žádost o informaci o odměně starosty, stejně jako výši čerpání dovolené v roce 2015 a zároveň i cestovních náhrad za loňský rok. A starosta Josef Kouba mu odpověděl přesně podle litery zákona. Tazatel tak našel v odpovědi tabulku, podle které se odměny určují, a počet trvale žijících obyvatel v obci Zálezly. Starosta zároveň sdělil, že dovolenou v roce 2015 čerpal v plné výši a vypsal, že z rozpočtu mu byly vyplaceny cestovní náhrady ve výši 24261 korun.

Z tabulky odměnu lze vyčíst, stačí k tomu matematika pro základní školu a trochu soustředění. Cifra se odvíjí také od velikosti obce. „Konzultoval jsem odpověď s úředníky města ve Vimperku, a tak jak jsem odpověděl, je to správně,“ hájí se starosta Zálezel Josef Kouba. Jeho slova Prachatickému deníku potvrdil Karel Pašek, tajemník Městského úřadu v Prachaticích:

„Odpověď je plně v souladu se zákonem. Ano, teoreticky mohl obecní úřad rovnou vypsat částku odměny, ale v případě, že je v dopise uveden počet obyvatel, je odpověď naprosto správná.“ Upřesnil, že nařízení vlády se čas od času mění, a tak ani odměny nejsou stejné.

Starosta Zálezel Josef Kouba vysvětlil pravidla pro čerpání cestovních náhrad. „Částku na cestovné máme zahrnutou v rozpočtu, a to ve výši čtyřicet tisíc za rok, mně bylo vyplaceno něco přes polovinu,“ doplnil.

Jak vypočítat odměnu starosty a jeho zástupce?

Platy uvolněných starostů mají člověka solidně uživit; přísluší zastupitelům, kteří starostování věnují veškerý pracovní čas. Pokud čelní představitel obce zůstává ve svém běžném zaměstnání a politiku provozuje pouze jako „vedlejšák", dostává z veřejného rozpočtu méně peněz, anebo vůbec nic. Plat neuvolněného starosty dosahuje maximálně 60 % toho, co by dostával při plném úvazku.
• uvolněný starosta: 29 237 Kč (pevná složka odměny)
• uvolněný místostarosta: 21 187 Kč (pevná složka odměny)
Vláda stanovuje odměny pro uvolněné zastupitele v uvedené výši, zatímco částky pro neuvolněné zastupitele navrhuje pouze až do uvedené výše! Takže komunální politici, kteří neobětují veřejnosti veškerou svoji pracovní energii, teoreticky nemusejí dostávat za vedení samosprávy ani korunu.

Příplatek podle počtu obyvatel v obci, městském obvodu nebo městské části:
do 1000                                     1 391 Kč na každých 100 obyvatel
nad 1 000 do 3 000                  13 899 Kč + 207,80 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel
nad 3 000 do 10 000                18 052 Kč + 77,30 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000
nad 10 000 do 20 000              23 459 Kč Kč + 53,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000
nad 20 000 do 50 000              28 798 Kč + 24,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000
nad 50 000 do 100 000            36 032 Kč + 8,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000