Žádné velké rozhazování a investice jen v rozsahu, jaké dovolí aktuální finanční možnosti. Přesně tak se postavili k rozpočtu pro letošní rok volarští zastupitelé.


A to i přesto, že podle starostky Volar Martiny Pospíšilové je rozpočet pro rok 2014 postaven jako přebytkový. Ve výsledku je ale vyrovnaný, protože se do něj započítávají splátky úvěrů. Volarský rozpočet počítá s příjmy v úrovni 61,652 milionu korun, výdaji 54,170 milionu, splátkami úvěrů ve výši 7,481 milionu korun. „Schválený rozpočet je třeba brát jako základní, tedy bez připravovaných investic. Ty budeme do rozpočtu zapojovat podle skutečného hospodářského výsledku roku 2013 a podle finančních možností města i podle přebytku z minulých let," shrnula starostka. A rozhodne i to, zda se Volarským podaří na plánované investice sehnat dotaci. Podrobnějším přehledem možných investičních akcí by se měli zastupitelé zabývat až začátkem letošního roku.


Stát by se tak mělo s největší pravděpodobností až v únoru. „Nejprve musíme znát přesně finanční možnosti na základě výsledku roku 2013, což bude v lednu. Předpokládám, že nejprve se návrhy na investice bude zabývat rada města, až pak je předloží k projednání zastupitelům," doplnila volarská starostka. Podle financí by se teoreticky dalo počítat se zateplením posledního městského panelového domu, střechou na plaveckém bazénu a alespoň s první etapou rekonstrukce volarského náměstí.


Důvod, proč se alespoň prozatím drželi volarští zastupitelé v investičních plánech tak říkajíc při zemi, jsou komunální volby v letošním roce. „Právě proto jsme nechtěli rozpočet města zatížit investicemi, které by zavázaly budoucí zastupitelstvo a vedení města po volbách. Stavěli jsme rozpočet jako vyrovnaný s tím, že chceme našim nástupcům přenechat i dostatek volných prostředků z přebytku hospodaření z minulých let," zdůvodnila dále Martina Pospíšilová.


I přesto nechce ale město nechat bez jakýchkoliv investic. Důležitou roli přitom sehrají možnosti dotačních prostředků. „Momentálně ale nikdo nevíme, jaké dotační tituly budou v letošním roce přesně vypsány a kdy. Jisté je, že pokud bychom v žádosti o dotace uspěli, čekalo by nás minimálně se finančně podílet, ve většině případů pak akci celou předfinancovat, a na to musíme mít peníze připravené," doplnila s tím, že právě v roce 2014 bude začínat nové dotační období.


Město Volary nadále splácí úvěr z fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci bytového domu čp. 5 vedle kostela a předfinancování zateplení základní školy. „Původně jsme předpokládali, že až se nám vrátí peníze z dotace, úvěr na školu uhradíme, ale mezi tím jsme koupili a opravovali hotel Bobík, takže jsme tyto peníze využili na hotel Bobík a úvěr na školu splácíme," vysvětlila starostka. Na druhou stranu v letošním roce doplatilo město poslední splátku leasingu na kotelnu, což představovalo ročně zátěž kolem čtyř milionů korun.
V plánu je i investice do bezpečnosti pro chodce, i když ta nebude hrazena z městského rozpočtu ani korunou. Týká se osvětlení dvou přechodů pro chodce na Budějovické ulici. „Zatím stále nemáme platné stavební povolení," vysvětlila starostka Martina Pospíšilová. Že by nakonec o osvětlení přechodů pro chodce, které si vybrali sami obyvatelé, město přišlo, si nechce starostka ani připustit. „Peníze jsou připravené, projektovou dokumentaci měl na starost ČEZ, stejně jako výběrové řízení na dodavatele. Před koncem roku jsme schvalovali dodatek ke smlouvě na prodloužení termínu zhotovení. Není možné provádět práce přes zimu, takže by se to mělo dít až na jaře. Do té doby, doufám, už stavební povolení bude vyřízené, aby se mohlo začít," věří starostka Volar.