„Tou první je, že si dům postavíme sami, a to s pomocí dotace. Proto chceme žádat ministerstvo pro místní rozvoj o peníze, přičemž bychom tu postavili osm malometrážních bytů pro obyvatele nad sedmdesát let věku. Rozpočet je ve výši devíti milionů, počítá i s demolicí stávajícího objektu," říká starosta obce Zdeněk Kantořík.

Stávající objekt je podmáčený a jeho zaizolování by vyšlo dráž, než jej zdemolovat. Samotná stavba by měla stát osm milionů korun, dotace by měla být ve výši pěti milionů. „V rozpočtu čtyři miliony korun nemáme, museli bychom si je půjčit," doplnil starosta.

S druhou variantou byli seznámeni i zastupitelé. O výstavbu centra má zájem soukromý investor. Ten by postavil dům s dvanácti až patnácti bytovými jednotkami. „Obec by v tom domě měla dvě až tři jednotky. Zbytek by investor buď prodal budoucím nájemníkům, nebo jim je pronajímal. I zde by byla zachovaná podmínka, že v bytech by museli bydlet senioři," upřesnil starosta.

K druhé variantě, s níž byli zastupitelé seznámeni, chtějí ale představitelé obce znát více podrobností. Vyjádřili totiž obavu, že by byty nakonec obývali senioři z jiných koutů republiky, kteří by na ně měli dostatek peněz.

„Proto nám investor nyní vypracuje podrobnější projekt, jak by vypadaly podmínky a kolik by bydlení v domě stálo. Důležité je, že obě varianty je v podstatě možné realizovat. Jen musíme zvážit, co je pro nás lepší. Z krátkodobého hlediska je samozřejmě pro obecní rozpočet lepší, když stavbu zainvestuje někdo jiný. Otázkou je, jak by to vypadalo v budoucnosti. A to musíme zvážit. Nicméně je důležité říci, že mezi naším domem a domem investora by byl rozdíl. Nejen v počtu bytových jednotek, ale také v tom, jak by vypadaly. My uvažujeme o bytech, investor v podstatě o pavilonech, kdy by každá jednotka měla předzahrádku," popsal starosta se slovy, že zastupitelé budou o této otázce v budoucnu jednat a rozhodnou, co je pro obec průchodnější.

„Nápad je to dobrý, ale myslím si, že ještě nevíme všechno, že všechny karty nejsou odkryté. Počkám na další upřesnění," říká zastupitel Radek Roučka.

S jeho názorem se v podstatě ztotožňují i další oslovení. „Není to špatná myšlenka, ale musíme znát všechny detaily, třeba i otázky toho, zda budou naši senioři schopni zaplatit nájemné ve výši, o níž se tu mluvilo," říká radní Dagmar Kjučuková se slovy, že to, jak by domov vypadal, se jí líbí.

Také další radní, Václav Kyznar, chce počkat na to, co ještě investor představí. „Ale docela se mi to líbí," poznamenal.