V pondělí budou radní Prachatic rozhodovat o tom, zda se den na to vydá vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice Ivana Jeřábková do Prahy na Nadaci Proměny. Vést by s sebou měla žádost o podporu regenerace Štěpánčina parku a nejbližšího okolí.


Jakým způsobem, v jakém rozsahu a za kolik peněz by se měla regenerace této lokality uskutečnit, stanoví až projekt. A právě ten by se měl řešit v rámci podpory Nadace Proměny. „Zahrnovat by měl dendrologický posudek, architektonickou studii, práci s veřejností a další dílčí kroky, je to práce na tři roky. Není to tak, že bychom v tuto chvíli jeli s hotovým návrhem včetně zapracovaných připomínek obyvatel," tak to podle Ivany Jeřábkové není. Nejprve je potřeba požádat obecně o podporu regenerace, kde jsou popsány základní body k zájmovému území. Projekt by řešil architektonickou soutěž, zpracování projektu, výběrové řízení na dodavatele, stavební a vegetační úpravy a samozřejmě i komunikaci s veřejností.


Konkrétní výši částky, o kterou chce město usilovat, zatím nechce Ivana Jeřábková předjímat. Záležet bude dle jejích slov na rozhodnutí rady města. Nicméně potvrdila, že se bude jednat řádově o miliony korun. Dá se to více méně předpokládat, pokud tedy bude chtít město řešit nejen samotný park, ale také jeho nejbližší okolí, propojení s lokalitou Na Sadech a také začlenění letního kina. „Musíme počítat s mobiliářem, chodníky, veřejným osvětlením, a to nemluvím o veřejné zeleni a dendrologickém posudku na veškeré stromy. Takže skutečně se budeme pohybovat v řádu milionů korun," uvedla vedoucí odboru s tím, že zájmovým územím, které chce město Prachatice řešit, není jen Štěpánčin park, ale i bývalá zahrada jeslí a zčásti i areál letního kina.


Letní kino a záměr jeho vylepšení by se měl probírat v příštím týdnu také na jednání zastupitelů. Je ovšem zřejmé, že o tom, zda město uspěje se žádostí o podporu regenerace parku a okolí, bude definitivně potvrzeno někdy v říjnu letošního roku. Je tedy otázkou, jestli by nebylo lepší se záměry v letním kině počkat na výsledek žádosti o regeneraci. Podle prachatického starosty Martina Malého se ale některé věci dají udělat dříve a odděleně. „Je třeba říct, že se jedná o dva rozdílné projekty, které jsou ale v blízkosti a měla by existovat určitá symbióza, minimálně pohledová. Nicméně areál letního kina nebo multifunkčního centra bude muset být vždy oddělen, protože se zde bude vybírat vstupné a pro vložené prostředky nebude možné nechat prostor volně přístupný, jako je tomu v případě parku," tvrdí Martin Malý.


Nicméně i samostatně řešený prostor letního kina by měl již nějak pracovat s připomínkami obyvatel, které se týkaly i drobných vylepšení. Ta by mohla pomoci i lepšímu vzhledu Štěpánčina parku. „Je to například další vstup a také zlepšení zadní strany plátna z pohledu od parku. S těmito připomínkami se dá pracovat a do projektu je určitě zaneseme," potvrdil starosta.


V souvislosti s opatřeními, která by mohla vylepšit kvalitu prostředí v parku hned a bez nákladů, zazněla od lidí při nedávné společné schůzce v parku připomínka přesunout pivovarskou zahradu z parku. Podle starosty Malého se ale s ideou přesunout pivovarskou zahradu v letošním roce nepočítá, při Slavnostech Zlaté stezky tedy bude opět ve Štěpánčině parku. „Do budoucna musíme zvážit klady i zápory, možnosti jiného místa, aby splňovalo podmínku blízkosti k centru, určitý komfort pro návštěvníky a dostatek místa pro vše, co k pivovarské zahradě při slavnostech patří. Je třeba si přiznat, že takových míst mnoho není," připustil Martin Malý.


O prostoru zahrady bývalých jeslí by se tedy dalo uvažovat, v letošním roce ale ke změně nedojde. „Je příliš pozdě, abychom se tím v tuto chvíli zabývali, když stojíme před regenerací parku a okolí, která bude mnohem rozsáhlejšího charakteru. Pokud se podaří sehnat peníze a park zregenerujeme, je skutečně na zváženou, zda tuto akci z parku nevymístit. S největší pravděpodobností ano," uzavřel starosta.