ČEVAK ujišťuje: Pitná voda v Prachaticích je v pořádku

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.

S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě odpadní je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická opatření a minimalizovat možnost lidského kontaktu s odpadní vodou. To se týká i našich zaměstnanců, kteří omezí činnosti prováděné na kanalizacích a čistírnách odpadních vod na nezbytné minimum.

Rozhodli jsme se současně, při respektování nařízení a doporučení vlády České republiky, přijmout opatření minimalizující kontakt našich zaměstnanců s třetími osobami i navzájem. Z tohoto důvodu je do objektů společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám, výrazně omezena je činnost zákaznických center, přerušena je možnost hotovostních plateb na pokladnách. Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště. Podrobnější informace jsou uvedeny na našich webových stránkách.

S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky, aby řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečné dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod i v následujícím období.

Vedení společnosti ČEVAK a.s.

Do městské kotelny smějí jen zaměstnanci, topení firma neomezí 

Vyjádření společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.:

Městská teplárna Prachatice s.r.o. informuje své zákazníky, že respektuje a přijala veškerá bezpečnostní opatření doporučené vládou k minimalizaci nákazy koronavirovou infekcí. Pro zachování bezpečné dodávky tepla a teplé vody prachatickým občanům, byl od pondělí 16. března kompletně uzavřen objekt kotelny. Výjimku tvoří pouze personál topičů zajišťující chod kotelny. Ostatní zaměstnanci a veřejnost nemá do objektu přístup. Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými prostředky a plně respektují doporučení vlády a vydané nařízení jednatele společnosti.

Dovoluji si naše zákazníky ubezpečit, že kvalita dodávky teplé vody je v pořádku a lze ji používat bez omezení. Vedení společnosti omezilo, po dobu nezbytných opatření, provoz administrativní části a umožnilo svým zaměstnancům práci z domova. Ostatní technický personál zajišťuje bezpečný chod teplárny. V případě poruch a havárií budou aktuálně přijata mimořádná opatření dle rozsahu situace.

Dovoluji si požádat naše zákazníky, aby pro případné dotazy využili pouze e-mailovou nebo telefonní komunikaci. Další kontakty a informace jsou uvedeny na webových stránkách společnosti.

KONTAKTY:
DISPEČINK KOTELNY, HLÁŠENÍ PORUCH: 388 312 776
ÚSTŘEDNA: 388 385 611
EMAIL: th-pt@seznam.cz
WEB: www.thpt.cz

Petr Kolín, jednatel Tepelného hospodářství