Letošní téma je Věříte na náhodu? Přihlásit lze pouze jeden nikde dosud nepublikovaný příspěvek, s nímž se autor neúčastnil žádné literární soutěže. Práce v českém jazyce maximálně na tři strany strojopisu s řádkování 1,5 zasílejte do 31. března na mail tyyna@seznam.cz. Texty posoudí odborná porota složená ze členů klubu Obce spisovatelů, která ve spolupráci s Jihočeským krajem soutěž pořádá. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře.