V loňském roce přitom bylo hodnocení slohových prací z jazyka svěřeno přímo učitelům, kteří své žáky k maturitě připravovali. Tehdy je CERMAT obviňoval z nadržování a vytýkal jim, že díla svých žáků poznají a celý systém tak ztrácí na objektivitě. V letošním roce učitelé výtky CERMATu vrací. Podle některých učitelů měli hodnotitelé na posouzení kvality množství prací málo času. Učitelům vadí také to, že podklady pro hodnocení písemných prací studentů jsou prý nedostatečné.

To potvrzuje také ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk Eva Piherová. Ta přitom myšlenku státních maturit považuje za dobrou, raději by ale do písemné části zařadila pouze didaktické testy, nebo se vrátila k loňskému způsobu hodnocení písemných prací.

„Nemyslím si, že je třeba s vaničkou vylévat i dítě," konstatovala ředitelka vimperského gymnázia a dala tak jasně najevo, že státní maturity jako takové podle ní smysl mají, přesto letošní hodnocení písemných prací sama označuje za „obrovský problém". Podle ní by měla být centrálně hodnocena pouze didaktická profilová část maturit, slohové práce a ústní zkoušku by měli hodnotit učitelé té či oné školy.
„Myslím si, že letošní výsledky jasně prokázaly neschopnost CERMATu hodnotit písemné práce. Vadilo nám i to, jak dlouho jsme museli na výsledky čekat. A když už výsledky přišly, nebyly k nim k dispozici žádné podklady, pouze tabulky s čísly," podotkla ředitelka s tím, že z těchto tabulek se nemůže poučit student, který třeba u maturity neprošel, ale ani učitel. I ten by se měl přitom vyvarovat opakování stejné chyby ve chvíli, kdy přivede k maturitě další studenty.

„Samotné písemné práce nelze dohledat a poučit se. Studenti tak nemohou zjistit, v čem udělali chybu. Konkrétní práce s červeně označenými chybami nikdo nevidí," zlobila se Eva Piherová a uvedla, že konkrétně ve Vimperku neprošly při maturitě práce několika jednotlivců, v nichž dvěma bylo vytýkáno nedodržení tématu. „Takové hodnocení je ale podle mého názoru velice subjektivní. Proto jsme sami studentům, kterých se to týká, doporučili, aby požádali o přehodnocení," potvrdila Eva Piherová. Ostatní žáci jsou prý s hodnocením spokojeni a celkové výsledky maturitní zkoušky ředitelka Gymnázia ve Vimperku hodnotí jako statisticky dobré, některé i vynikající.

Nahořklou pachuť to však přebít nedokáže.
Radovat se naproti tomu mohou na Střední pedagogické škole v Prachaticích, kde ani s písemnou částí maturit nenastaly žádné komplikace a všichni studenti je složili podle svých představ. Ředitel školy Antonín Krejsa ale potvrdil některé postřehy ředitelky vimperského gymnázia. „Neměl jsem důvod se o to hlouběji zajímat, protože my jsme komplikace nezaregistrovali, ale vím, že ostatní ředitelé na podobné věci upozorňují a v mnoha ohledech s nimi souhlasím," konstatoval Antonín Krejsa.

Na prachatickém gymnáziu neprošel písemnou částí maturity jediný žák, který se podle slov ředitele Alexandra Zikmunda odvolat nerozhodl. Hodnocení společné a profilové části maturity nechtěl Alexandr Zikmund komentovat s tím, že by bylo nutné komentovat koncept jako celek. „Osobně si myslím, že by stačilo, kdyby společná část zahrnovala pouze didaktické testy," řekl Alexandr Zikmund.

V čem je problém? Učitelům vadí hned několik věcí. Nedostatek času pro hodnotitele slohových prací, to, že nikdo neví, kdo a jak hodnocení provádí a také fakt, že se nikdo z výsledků nemůže poučit. Místo listu s červeně vyznačenými chybami totiž uvidí žáci i učitelé pouze čísla. Další podklady chybí. Celý systém je navíc časově náročný.