V současné době už má ale památka nového majitele. Část, kterou město od státu získalo, prodalo společnosti Kuta a.s., jejímž předsedou představenstva je Martin Kuta, který také Deníku odpovídal na otázky.

Jste novým majitelem Petrova Dvoru v Netolicích. Co vás lákalo ke koupi této památky a jakou část tedy vlastníte?

Dá se říci, že staronovým majitelem památkově chráněného rozsáhlého objektu Petrův Dvůr u Netolic je společnost Kuta a.s., kde působím jako předseda představenstva.

Již v roce 2000 jsme získali z tohoto objektu zhruba jeho jednu třetinu, čímž byl bývalý pivovar, a nyní jsme přikoupili od města Netolice další třetinu objektu, čímž jsme se stali většinovými vlastníky. Ke koupi nás vedly dva důvody. Tím prvním je především to, že máme slabost pro historické stavby a dále pak samozřejmě obchodní záměry.

Objekt je v současné době ne zrovna v dobrém stavu. Kdy se pustíte do jeho rekonstrukce?

Máte pravdu, objekt jsme koupili v dost žalostném stavu, jsou propadlé střechy a krovy, někde i částečně zborcené stavby. Naším prvotním úkolem bylo památku zachránit. Jako první jsme proto provedli nutné záchranné práce, jako jsou například statické zabezpečení budov, zabránění podmáčení, vybudování drenáží a samozřejmě opravy krovů a střech. Opravy provádíme průběžně vždy, když máme volné finanční prostředky. Dá se říci, že tento úkol se nám podařilo z větší části splnit.

Čemu by měl v budoucnu objekt sloužit? Co máte v plánu na tomto místě vybudovat?

Co se týká našeho obchodního záměru, rádi bychom zde vybudovali společenské, kulturní, vzdělávací a zábavné centrum s potřebným zázemím.

Chtěli bychom zde, pokud možno, dát vše do původního stavu a vytvořit tak prohlídkový areál, aby si mohli návštěvníci udělat představu, jak zde dříve fungoval pivovar s vyhlášeným Petrodvorským pivem. Například v nejvyšším objektu bývalé sušárny chmelu jsme zachovali a budeme renovovat původní transmise, dřevěný výtah, teplovzdušné topení, ocelové roštové podlahy a další zajímavosti. Je výhodné, že v blízkosti je zámek Kratochvíle, dostihové dráhy, náměstí Netolice a mnoho dalšího, takže je na co se dívat. Rádi bychom, aby se zde pořádaly vinné nebo pivní slavnosti, jarmarky, hasičská, nebo kynologická cvičení a jiné akce. Dalo by se zde provozovat letní kino, vybudovat zázemí pro koně. Proto v současné době jednáme o odkoupení sousedního areálu s STS Prachatice a.s. Uvažujeme zde také o využití dvoupodlažních sklepů, například pro pěstírnu žampionů.

Pro tyto podnikatelské činnosti bude nutné vybudovat též hotelové, restaurační, případně sportovní a relaxační zařízení, s čímž samozřejmě počítáme.

Kolik korun chcete do objektu investovat a na kolik vyjde to, co tam chcete vybudovat?

Pro realizaci tohoto obchodního záměru odhadujeme investice řádově za 100 milionů korun.

Budete žádat například také o finanční prostředky z některých dotačních programů?

Ano, v současné době zpracováváme žádosti pro přidělení dotací z evropských fondů, bez kterých bychom pravděpodobně náš záměr nemohli uskutečnit.

Chcete spolupracovat i s městem Netolice?

Chceme spolupracovat s městem Netolice, které je vlastníkem třetiny objektu, tedy bytů. Ty by v budoucnu mohly sloužit jako hotelová část pro návštěvníky a turisty. Samozřejmě čas ukáže, zda se nám náš záměr vydaří, ale z naší strany pro to rozhodně uděláme maximum.