Jaké investiční akce potřebuje město v současné době nejvíce a z čeho je možné je zainvestovat?

V této otázce je klíčovým bodem zdroj financování, investic. Nechceme, aby si na sebe město vzalo úvěry, které příliš zatíží městský rozpočet. Samozřejmostí by měly být evropské dotace na cílené motivy. I spoluúčasti na těchto projektech jsou pro město zátěží a je nutno s nimi počítat. Cílem aktivit jsou jednoznačně sítě, které budou potřebovat rekonstrukci a na to navazující komunikace. Jejich kvalita je jedním z důležitých ukazatelů kvality života ve městě a rozhodně je co zlepšovat. Jednou z priorit je i dokončení cyklostezky, jejímž smyslem je spojit zámek Kratochvíle s městem, ale zatím končí v louce a svůj smysl tak nenaplňuje.