1. Co podle Vás nesnese odkladu a mělo by být nově zvoleným zastupitelstvem města otevřeno či řešeno ještě do konce roku 2014 (vyjma rozpočtu pro rok 2015)?

Město v posledních třech volebních obdobích, po předchozích letech stagnace, prošlo výraznou změnou k lepšímu. Přesto je podle mého soudu ještě mnoho toho co je třeba řešit. Zejména je nutné otevřít taková témata, která mají vliv na stabilizaci ekonomicky činného obyvatelstva a povedou ke vzniku dalších pracovních míst. V každém případě je nutné si ujasnit, co ještě chceme a musíme udělat a na co máme prostředky a rovněž, kde chybějící získáme. Tedy co se musí řešit? V zásadě koncepční dokumenty, jako jsou strategické dlouhodobé a střednědobé rozvojové plány, plány údržby a oprav, bezpečnostní politika a zejména základní a střední školství. Přestože poslední jmenované nepatří do kompetencí místního zastupitelstva, má výrazný vliv na další vývoj města. V neposlední řadě je nezbytné vylepšit bezpečnostní politiku a vylepšit mediální obraz na veřejnosti. Ale poněvadž do konce roku zbyde jen méně než dva měsíce, tak jen utvořit pracovní komise.


2. Jak konkrétně chcete finančně zajistit stavby dalších etap areálu vodních sportů a dokdy by měl být kompletně dokončen?

Termín dokončení výstavby areálu by měl být samozřejmě co nejkratší, nejlépe již na jaře, což je bohužel nereálné. Komplikovanější je najít si cestu k zabezpečení jeho financování. Samozřejmé je využití dotačních peněz s povinným vlastním spolufinancováním. Pro něj se musí najít zdroj ve vlastním rozpočtu. Představu o zajištění peněz máme, zatím nebudu předjímat jakou.


3. Seřaďte, prosím, podle Vašich priorit následující abecedně řazená témata:

- aktivizace obyvatel
- bezpečí
- bydlení
- dluhy vůči městu
- doprava
- dotační podpora
- efektivita úřadu
- hazard
- komunikace s lidmi
- místní komunikace
- investice do osad
- podpora podnikání
- podpora sportu a kultury
- příprava projektů
- seniorská společnost
- sociální služby
- školství
- životní prostředí


Pokud bych měl seřadit priority, pak budu postupovat podle našich volebních cílů a priorit, které mají zabezpečit stabilizaci ekonomicky činného obyvatelstva a bezpečnost. Nabízená témata nelze od sebe odtrhovat, vzájemně se ovlivňují a prolínají. Jak praví klasik, určující je ekonomická základna, vše ostatní si budu moci dovolit, pokud na to budu mít. Na první místo umístím tato témata bez dalšího upřednostňování:
- aktivizace obyvatel, komunikace s lidmi, bezpečí
- podpora podnikání, investice do osad, příprava projektů, dotační podpora, školství, podpora sportu a kultury, životní prostředí
- bydlení, místní komunikace, efektivita úřadu, doprava
- dluhy vůči městu
- seniorská společnost, sociální služby, hazard


4. Vyjmenujte tři investiční akce, které chcete v příštích čtyřech letech prosadit, začít a také dokončit.

Zateplení Základní školy Smetanova. Usnadnění průjezdnosti Vimperkem vybudováním kruhového objezdu u Lidlu a na Fišerce, rozšířením komunikace u pivovaru směrem k nemocnici a rozšíření vozovky na sídlišti Míru. Dokončení všech etap areálu vodních sportu, bez nichž je současná první etapa jen zmařenou investicí.