„Města a obce jako prodloužená ruka státu se nesmějí chovat stejně jako někteří bezohlední soukromí vlastníci. Máte v rukou možní první krok k nápravě – zmrazit nájmy do schválení nového zákona o nájemném,“ upřesnila požadavky petice Eva Novotná, která jednou ze tří členek petičního výboru.
„Vyzýváme Vládu České republiky, aby se neprodleně zabývala peticemi a hrozivou situací nejméně milionu obyvatelů České republiky a ještě v letošním roce vyhlásila moratorium na nájemné do urychleného přijetí zákonné úpravy o spravedlivém nájemném a důstojném řešení situace nízkopříjmových domácností, odpovídající 21. století v Evropské unii,“ tak zní text výzvy, kterou Eva Novotná poskytla Deníku.
Situace se zaplatitelností bydlení je totiž podle jejích slov hrozivá a Sdružení nájemníků ČR zároveň chce zvážit možnosti nejen zavedení moratoria, ale také zavedení důslednější regulace cen služeb, které ovlivňujíc celkové náklady na bydlení nejen v Prachaticích.