„Nemáme zatím potřebné podklady," uvedl starosta Oldřich Petrášek. Podle jeho slov zatím zájemce, který chce odkoupit část dvora, nemá vypracované podklady, na kterých se se zastupiteli domluvil.

Zastupitelé totiž už v říjnu odhlasovali, že Martin Kuta zajistí na své náklady zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu. Zastupitelé až na základě toho budou o případném prodeji znovu hlasovat.

„S panem Kutou jsem mluvil a byl překvapený z toho, co se kolem jeho záměru děje," říká starosta k petici, kterou sepsali a na radnici doručili lidé, kteří tu bydlí.

Ti se totiž podle svých slov bojí, jak bude situace v budoucnu vypadat. Podle nájemníků šestnácti bytových jednotek, které jsou v majetku města, by jim v podstatě zbyl jen dvoumetrový pruh, po němž by chodili do domu. V tuto chvíli navíc na nádvoří mají prostory, které využívají třeba k parkování vozidel.

Už v říjnu tajemník městského úřadu Petr Kotrba uvedl, že bez znalosti urbanistické koncepce  využití prostoru nádvoří zde existuje riziko, že ponechání dva metry širokého pruhu podél bytového křídla povede výhledově ke konfliktům mezi nájemníky a budoucím vlastníkem.
Na listopadové zasedání zastupitelů se pak vydali i samotní nájemníci, kteří se podepsali pod petici. Ti ale odcházeli zklamaní, petice totiž nebyla zařazena na toto jednání.

„Jednat o tom všem rozhodně budeme, ale až ve chvíli, kdy budeme mít v ruce potřebné materiály. To by mělo být v příštím roce. Následně je chceme opravdu důkladně prostudovat, předpokládám, že bychom se k tomu sešli i na pracovním jednání, a pak až tento bod zařadíme do zastupitelstva," doplnil starosta.