Na úvod extrémně dlouhého jednání řešili otevřený dopis obyvatel osady Pravětín, kteří vyjádřili předběžné obavy z možnosti přílivu sociálně vyloučených obyvatel. V osadě se totiž změnili majitelé penzionu a Pravětínští mají strach, že s nimi budou poklidnou atmosféru sdílet noví obyvatelé, o které ale nikde nikdo příliš nestojí. „Obyvatelé zaslali v listopadu vedení města otevřený dopis, ve kterém poukazují na koupi penzionu v Pravětíně novým majitelem Vladimírem Wölflem z Vimperku. Současně vyjádřili obavy, aby se do tohoto penzionu nenastěhovali sociálně slabí obyvatelé, případně někdo z romské komunity a žádají město, aby učinilo veškeré kroky k omezení takového záměru,“ shrnula starostka Jaroslava Martanová.

Vedení města proto písemně vyzvalo k jednání nového majitele penzionu. „Manželé Wölflovi se dostavili na jednání rady města a já považuji za zásadní sdělení, že noví majitelé hodlají penzion i nadále využívat pouze k rekreačním účelům. Podle sdělení Vladimíra Wölfla, nikdy neprezentoval, že by penzion chtěl využívat k účelu, který je zmíněn v otevřeném dopisu,“ dodala starostka s tím, že vedení města chce zjistit přesněji možnosti dané novelou zákona týkající se vyplácení dávek v hmotné nouzi a provozování ubytovacích zařízení pro sociálně vyloučené osoby. Podle dosavadních informací z úřadu práce by měly mít od nového roku obce mnohem větší pravomoci ovlivnit realizaci podobných záměrů, než tomu bylo doteď.

Závěr několikahodinového jednání pak zastupitelé věnovali stížnostem obyvatel ulice Pivovarská. Ti už jen s velkými obtížemi snášejí chování hostů dvou nočních podniků v ulici. Podle lidí z ulice jsou řev, hádky, rvačky a znečišťování okolí na denním pořádku. A jejich slova potvrdil i vrchní strážník Městské policie Vimperk Peter Macorlík. Podle něho jsou hlídky do této lokality volány velmi často k řešení přestupkového chování.

Jak k situaci poznamenala bývalá zastupitelka Věra Vávrová, je nejvyšší čas na represivní jednání ze strany města. „Není možné, aby si provozovatelé podniků řešili problémy s hosty na úkor ostatních obyvatel, aby, když se jim tam někdo pere, zavolali strážníky, ať to vyřeší. Nesouhlasím s tím, aby město platilo další kameru, jestli je tam potřeba, ať jí zaplatí podnikatelé, z jejichž podniků problémy pocházejí. Město by mělo uplatňovat mnohem tvrdší postup,“ tvrdí Věra Vávrová.

Zastupitelům se jako příliš vhodné řešení nejeví ani unáhleně přijatá obecně závazná vyhláška upravující provozní dobu restauračních podniků a barů. Podle nich by tím byli postiženi i ti slušní, kteří dokáží problémy ve svých provozovnách řešit sami, nebo mezi problémové podniky nepatří. „Sám provozuji nonstop a vím, že před tím tam byly velké problémy. Neříkám, že teď nějaké nejsou, ale je to i o tom, že jsem neustále na telefonu a jakmile nějaký problém je, jedu tam a řeším to,“ uvedl podnikatel a zastupitel Tomáš Koška.