Tedy zatím pouze jeho první etapa s bazény a trakcemi, které zůstanou i v příštím roce nezastřešené. Město sice má částečně upravený projekt na krytý areál s jedním venkovním bazénem rozděleným do pěti etap, nicméně současné vedení si nechalo zpracovat objemovou studii na možné úpravy osm let starého projektu.


Nejasnosti kolem způsobu financování dostavby areálu vodních sportů i onu studii kritizoval na posledním jednání zastupitelů bývalý starosta Pavel Dvořák. Právě za jeho působení ve funkci vznikla původní projektová dokumentace, s níž se Vimperští opakovaně neúspěšně snažili o dotaci. „Říkali jsme mnohokrát, dejte nám na stůl finanční propočet, jak to bude dál, jinak to bude průšvih. Místo toho rada zadala nějakou objemovou studii lidem, kteří nemají absolutně zkušenost s bazénem, vyhodili za to sto pět tisíc. Tohle udělat ve firmě, tak vás to nechám zaplatit. Tohle není k ničemu a oni se vrátili, představte si, k původnímu architektovi, který jim pochopitelně odmítl podepsat se pod projekt něčeho jiného," neskrýval své rozhořčení zastupitel Pavel Dvořák.


Jak uvedla starostka Jaroslava Martanová, od doby vzniku původní projektové dokumentace se řada věcí změnila. I proto si nechalo vedení města zpracovat objemovou studii, která měla projekt zhodnotit ekonomicky a provozně se zapracováním nových podmínek. „Chtěli jsme vědět, zda by nebylo efektivnější udělat jiný objekt zastřešení bazénu s tím, že by zároveň objekt sloužil jako zázemí pro letní sportovní areál, který jsme převzali od Tělovýchovné jednoty Šumavan Vimperk. Ten v době vzniku projektu město nevlastnilo," vysvětlovala starostka. Podle jejích dalších slov není pravdou, že by se architekt odmítl výsledky studie zabývat. „Měli jsme spolu jednání na přelomu července a srpna letošního roku, seznámili jsme jej s důvody, proč chceme změny řešit. Přislíbil nám, že se na to podívá a ozve se. Stalo se tak v září a pracoval s našimi návrhy. Město je zadavatelem dokumentace, hradí ji a podle mého názoru zpracování oponentní studie rozhodně není na závadu," dodala.


Zadání objemové studie obhajuje i místostarosta Jiří Cais. „Když jsme procházeli původní dokumentaci a po návštěvě obdobných zařízení jsme se shodli, že by bylo dobře po ekonomické a provozní stránce toto zeštíhlit. Proto jsme si nechali zpracovat oponentní objemovou studii, která nám řekla, že je to možné za určitých podmínek. Objemově z toho vyšlo, že je možné celý areál vodních sportů dostat pouze do jediného patra tak, aby to odpovídalo veškerým potřebám zahrnutým do původní projektové dokumentace," zdůraznil místostarosta.


Popřel současně názor Pavla Dvořáka, že by prostředky vložené do objemové studie byly vyhozené peníze. „že personál na obsluhu celého bazénu byl navržen, řekněme, hodně velkoryse. Na základě zpracované objemové studie, která jednak konstatovala, že se nám do jednoho patra vejdou šatny, wellness a další aktivity s tím, že je možné využít budovu pro šatny k letním sportovnímu areálu s přístupem do spodního suterénního patra, a jednak hodnotila i personální nároky na provoz, vychází, že jsme schopni provoz zajistit s jiným počtem zaměstnanců za předpokladu provedení jistých úprav. Proto jsme marketingově a ekonomicky lehce upravili původní koncept s tím, že by nás provoz zařízení mohl v budoucnu stát méně peněz. V současné chvíli pracujeme na úpravě existující projektové dokumentace. Podle mého názoru tedy prostředky vložené do objemové studie nejsou vyhozené peníze," trvá na svém Jiří Cais.


Ze studie tedy vyplývá, že by se veškerá infrastruktura navržená původně do dvou pater vešla jen do jednoho patra. „To znamená nejen restaurace a doufáme, i rozšířený provoz wellness, ale především šatny. Ty by měly být nově řešeny stejně, jako v podobných moderních zařízeních společně bez rozdělení na pánské a dámské, tudíž není potřeba pro šatny dvě podlaží. To je zásadní změna. Veškeré další koncepční záležitosti obsažené v původní dokumentaci, by měly zůstat. Důraz by přitom měl být kladen nově na rekreačně wellnessovou část, která by se mohl i rozšířit. Bavíme se o tom, že by se nově objekt měl rozšířit jednak k nově vzniklému fotbalovému a k původnímu házenkářskému hřišti do letního sportovního areálu. Tím by vznikl potřebný zvětšený prostor pro zmíněné aktivity," doplnil.


Další zásadnější změna by se pak měla týkat parkovacích ploch. „To je dosud navrženo sjezdem od obchodního domu Tesco, nyní navrhujeme využít plochu pod areálem, která by zároveň sloužila i pro letní sportovní areál. Původně navrhovaná parkovací plocha by měla být změněna na zelenou rekreační v rámci areálu vodních sportů," dodává starostka Martanová. A nově by se mělo řešit i umístění tobogánu. „Ten je nyní navržen vést zčásti vně objektu. To je horší z hlediska provozních nákladů a určitého komfortu návštěvníků. Ze zkušeností z jiných zařízení je jasné, že v tomto případě funguje tobogán jako komín, dochází jím jednak k únikům tepla a současně ke srážení vody uvnitř tubusu, což zhoršuje provozní náklady," podotkla starostka.
Co se týká financování dostavby areálu vodních sportů, už při projednávání rozpočtu pro rok 2017 Jaroslava Martanová otevřeně uvedla, že by si na ni město vzalo úvěr. Kolik by dokončení zbylých čtyř etap stálo v případě, že dojde ke změně projektu, zřejmé není, nicméně původní projekt po rozdělení do etap počítal s celkovými náklady zhruba 130 milionů korun. Z nich přibližně třicet už město proinvestovalo s dotační podporou za první etapu.


A jisté není ani to, kdy by mohlo mít město připravenu projektovou dokumentaci podle nových požadavků i se stavebním povolením. „Pokud v zastupitelstvu najdeme shodu jak definitivně řešit bazén do konce února, budu to považovat úspěch. Určitě bude dobré seznámit s tím veřejnost. Ale doufám, že s veřejností se shodneme na tom, že chceme mít krytý plavecký bazén s ekonomicky výhodným provozem, chceme mít současně u bazénu zachovánu dostatečně velkou zelenou plochu pro rekreaci s umístěním dalšího venkovního bazénu. Chápu a vnímám, že pro někoho může být nepříjemné tyto informace slyšet, přece jen to byl projekt, který vznikl za dobu starostování Pavla Dvořáka, nicméně projekt odpovídá době svého vzniku. Za sebe říkám, že peníze na objemovou studii byly účelně vynaložené prostředky."