Ten by město chtělo z větší části využít na vlastní podíl k dotaci na podchycení volných kanalizačních výpustí Petrův Dvůr a Gregorova – Mnichská. Pokud by se nepodařilo do konce tohoto roku závady odstranit, hrozí podle slov starosty Oldřicha Petráška městu sankce. „Proto jsme o úvěr vůbec požádali. Zastupitelům jsme předložili nabídky dvou bank. Jedna splňovala naše podmínky úplně, druhá zčásti. I přesto jsme se přiklonili k druhé nabídce, protože v konečném výsledku byla ekonomicky výhodnější,“ uvedl Petrášek.


„Úvěrová smlouva byla původně nastavena pouze na čerpání peněz na podchycení výpustí. Na to bude jako spolupodíl zapotřebí zhruba sedmi milionů korun, zbylé náklady uhradí přislíbená dotace. Protože bychom ale z úvěrových peněz chtěli financovat i další akce podložené již smluvními závazky, smlouva bude doplněna ještě o dodatek, kde budou všechny naše podmínky upřesněny.

Dofinancovat by se například měla rekonstrukce chodníku ve Vodňanské ulici, na náměstí nebo oprava střechy divadla,“ uvedl starosta. Úvěr musí město splatit do čtyř let. „Důvodem výpadku plánovaných financí na tyto akce ještě v loňském roce bylo zdržení státní dotace Zelená úsporám na panelový dům č. p. 573, na kterou byl navázán i příjem z jeho plánovaného prodeje. Můžu uklidnit obyvatele domu, protože konečně přišla smlouva od Státního fondu životního prostředí o poskytnutí dotace. Od podpisu smlouvy by do tří měsíců měly peníze přijít. Pak nic nebrání privatizaci bytů,“ dodal Oldřich Petrášek.