A podle slov starosty Oldřicha Petráška se tyto peníze rozdělí hned na tři akce. „Z dotace bychom chtěli přispět na dokončení a pokračování rekonstrukcí dvou objektů z loňského roku. Jedná se o měšťanský dům čp. 76 a 77 na náměstí a fasádu fary,“ informoval s tím, že peníze by putovaly i na výměnu některých oken na budově netolické radnice. „Konkrétní část, kde by došlo k výměně starých oken, ještě není vybrána. Musíme to nejdříve prodiskutovat s památkáři. Až poté budeme vědět více,“ uvedl starosta.


Upřesnil, že část potřebných nákladů uhradí z dotace, k níž přidá město svůj podíl v objemu, který se liší podle druhu vlastníka památky. „Dvaceti procenty z nákladů je to v případě fary. V případě obce uhradí padesát procent dotace a padesát procent vlastní podíl město. U soukromého majitele pokryje padesát procent rovněž dotace a deset procent poté obec. Na majiteli je uhrazení čtyřiceti procentní částky. Rozdělení je tak doporučeno pracovní skupinou pro regeneraci. Majitelé objektů jsou ale již připraveni, a to z hlediska vlastních financí i nutných podkladů. Takže by v tom neměl být žádný problém,“ závěrem ujistil Oldřich Petrášek.