Rozhodli se totiž věnovat mateřské škole finanční pomoc. Školku totiž letos vzala z části voda, a tak bylo nutné ji opravit, aby předškoláci zase mohli prostory užívat.

Starostka Malovic Martina Hejná a ředitelka mateřské školy Hana Majerová převzaly finanční dar ve výši devadesát tisíc korun od prezidentky Rotary Clubu Český Krumlov Daniely Vondrové, od člena RC Bayerwald-Zwiesel a budoucího prezidenta Carla Schmidta a zástupce mezinárodního výboru pro česko-slovensko-německou spolupráci Rotary distriktů 1880 a 2240 a prezidenta RC Freyung-Grafenau Horsta Dänzera.

Návštěvy přímo na místě samém v Mateřské škole Malovice se zúčastnili ještě další členové Rotary Clubu Český Krumlov Rostislav Zagora, Drahomíra Velíšková, Jana Cipínová, Bohumil Marek, Alena Marková a dvě zahraniční studentky z USA, které jsou díky RC Český Krumlov v České republice na ročním studijním pobytu.

Finanční dar bude použit na úhradu rekonstrukce mateřské školy po povodni v červnu a srpnu 2009.

Martina Hejná, Malovice