Finanční podporu nelze nyní očekávat z programu Nadace Proměny, kde mezi konkurencí více než tří desítek žadatelů Prachatičtí neuspěli. V opačném případě by nadace pomohla nejen s vytvářením celkového projektu, ale i s odbornými posudky, realizací a prostředky by byly i na následnou udržitelnost projektu.


Vedení města Prachatice tak nezbývá, než začít hledat jiné dotační tituly a granty, které by bylo možné využít na revitalizaci parku. Fakt, že město neuspělo u nadace Proměny již v prvním kole, podle slov místostarosty Jana Klimeše moc nepotěšila. „Na druhou stranu je pro nás asi výhodnější, že se tak stalo v prvním kole, a ne až v závěru hodnocení v třetím kole, což by bylo někdy na podzim příštího roku," doplnil.


Že nebude vůbec jednoduché najít vhodný dotační titul, potvrdili při své nedávné návštěvě Prachatic i zástupci Regionální rady ROPu. Podle nich se v novém plánovacím období Integrovaného regionálního operačního programu s výzvami pro podobné projekty nepočítá. Ponechat celou záležitost jen čekání na dotační podporu by mohlo v konečném důsledku znamenat, že by nemuselo být v podstatě co revitalizovat. Dokládá to i fakt, že za poslední dva roky spadly v parku dva stromy a jeden na terase nad parkem. Otázkou tedy zůstává, zda vedení města při sestavování rozpočtu pro příští rok bez ohledu na snahu o získání dotace zahrne do rozpočtu určitou část na dílčí úpravy prostranství, případně na dendrologický průzkum všech zbylých stromů v parku.


Podle Jana Klimeše by to byl ideální stav. „V tuto chvíli sestavujeme první nástřel budoucího rozpočtu a někde bychom s položkou na Štěpánčin park počítat měli. Vše se ale bude odvíjet od toho, zda se nám podaří sehnat finanční prostředky i z jiných zdrojů, abychom nezatěžovali rozpočet města. Nicméně se může stát, že se nám to nepodaří. Chápu, že byste ode mne rád slyšeli příslib, že město zafinancuje v příštím roce například dendrologický průzkum všech stromů v parku, to vám ale nyní skutečně neslíbím. Realističtější odhad, zda, kolik prostředků a na co bychom mohli peníze do Štěpánčina parku uvolnit, bychom mohli dát zhruba v polovině října, dříve ne," doplnil místostarosta.


Přesto by dle jeho dalšího vyjádření neměly připomínky a náměty obyvatel, které zaznívaly v březnu přímo v parku na veřejném setkání, zapadnout. „V žádném případě nechceme z příprav nad plánem revitalizace vyloučit veřejnost. Při poslední schůzce vzešla od lidí celá řada námětů, byť někdy protichůdných, ale každopádně s tím vším chceme pracovat," ubezpečil místostarosta Klimeš.

Některé věci by se daly přesto udělat hned a bez větších nákladů, jiné by si vyžádaly stovky tisíc korun. Do té první kategorie určitě spadá využití prostoru parku pro umístění pivovarské zahrady při Slavnostech Zlaté stezky. To byla mimochodem jedna z připomínek obyvatel města při březnové diskusi s vedením radnice. "Toto jsme řešili ale v době, kdy byla koncepce slavností jasně dána, a věci byly nasmlouvány. Navíc byl už i plán na využití parku v rámci oslav sedmdesátého výročí konce druhé světové a osvobození města. Ale je dobré mít tyto připomínky na paměti," konstaoval místostarosta Jan Klimeš.

K druhé kategorii finančně náročnějších akcí bezesporu patří komplexní dendrologický průzkum všech stromů v parku, na což rovněž při březnovém setkání lidé upozorňovali. Má to svou logiku, pokud se má park revitalizovat, mělo by být předem známo, s kolika stromy v současném prostoru lze do budoucna počítat jak vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, tak například i k možné druhové skladbě a případnému rozšíření. Nicméně podobný průzkum rozhodně nebude zadarmo, dá se předpokládat, aby měl dendrologický průzkum vypovídající hodnotu, bude stát v řádech stovek tisíc korun. Na druhou stranu při vědomí toho, že v posledních dvou letech padly k zemi v parku a jeho těsné blízkosti hned tři stromy, mělo by mít vedení města, až se bude zamýšlet nad částkami a projekty města do rozpočtu příštího roku, na paměti i zdraví a bezpečnost svých obyvatal a návštěvníků města.

Ostaně zpracování dendrologických posudků by se nemělo týkat pouze stromů v parku. Před dvěma roky se stejně jako lípa v parku poroučely k zemi i další vzrostlé a letité stromy ve městě.