Bavorské okresní úřady musejí nejpozději dnes upřesnit, jaké profese pendlerů považují za nezbytné. Vycházejí přitom ze žádostí jednotlivých zaměstnavatelů. Ve středu už budou muset čeští pendleři při kontrolách na hranicích spolu spolu s negativním testem na koronavirus předkládat i potvrzení o své nepostradatelnosti.

Stejné restrikce jako na české pendlery dopadly i na lidi, kteří dojíždějí do Bavorska za prací z rakouské spolkové země Tyrolsko.

O epidemické situaci bude dnes jednat také saská vláda premiéra Michaela Kretschmera. Na tiskové konferenci, která je plánovaná na 13:00, by mohlo Sasko oznámit rozšíření výjimek pro české pendlery.

Prozatím Sasko pouští do země jen zdravotníky, pečovatele a pracovníky v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Saská pobočka odborové centrály DGB ale v neděli vyzvala vládu v Drážďanech, aby českým pendlerům rozšířila výjimku po vzoru Bavorska. O situaci na česko-saské hranici by měl na tiskové konferenci hovořit mimo jiné ministr vnitra Roland Wöller.

Kvůli zpřísnění pravidel pro vstup do Německa zavládl na hranicích chaos. Pendleři v pondělí trávili v koloně nekonečné hodiny. Podívejte se:

Směrnice EU dovolí některým pendlerům jezdit denně do práce

Někteří pendleři mohou získat pro každodenní překračování hranice výjimku. Jsou to ti, jejichž práce je podle evropské směrnice zařazena oborů kritické infrastruktury. O výjimku musejí požádat němečtí zaměstnavatelé příslušný okresní úřad. Němečtí zaměstnavatelé musejí o výjimku požádat do úterka. Od středy 17. února budou policisté na hranicích kontrolovat negativní test, potvrzení o zaměstnání, registraci a právě doklad o udělení výjimky.

Směrnice totiž říká, že je nutné zachování volného pohybu všech systémově důležitých pracovníků, včetně příhraničních pracovníků a vyslaných pracovníků, je zásadní. Členské státy by měly pracovníkům umožnit vstup na území hostitelského členského státu a neomezený přístup k jejich pracovním místům, zejména pokud pracují v některém z těchto povolání:
- zdravotnické profese, včetně zdravotnických pracovníků;
- pečovatelské profese ve zdravotnictví, včetně pečovatelů o děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby;
- vědečtí odborníci ve zdravotnictví;
- pracovní síla v odvětví léčiv a zdravotnických prostředků;
- Pracovníci podílející se na dodávce zboží, zejména v dodavatelském řetězci zdravotnických pomůcek, zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků, včetně jeho instalace a údržby;
- akademičtí a srovnatelní odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií; - Informační a komunikační technici a další technici pro základní údržbu zařízení;
- strojírenské profese jako inženýři, energetici a elektrotechnici;
- Lidé, kteří pracují na systémově důležitých nebo jinak nezbytných infrastrukturách; - inženýři a srovnatelní odborníci (včetně vodohospodářů);
- ochranné síly a ochranka; - profesionální hasiči / policisté / vězeňské stráže / bezpečnostní stráže / síly civilní ochrany;
- Lidé zabývající se výrobou a zpracováním potravin, jakož i související profese a pracovníci údržby;
- Operátoři potravin a souvisejících produktů (včetně pracovníků výroby potravin);

Pracovníci v dopravě, zejména:
- Řidiči osobních automobilů, dodávek a motocyklů (9), řidiči těžkých nákladních vozidel a autobusů (včetně řidičů autobusů a tramvají) a řidiči sanitek, včetně řidičů používaných k přepravě v rámci mechanismu civilní ochrany Unie a řidiči, kteří po návratu z jiného členského státu přivedou občany EU zpět na místo původu;
- pilot aerolinek;
- řidič kolejového vozidla; Velitelé vagónů, technici údržby a zaměstnanci provozovatelů infrastruktury, kteří jsou pověřeni řízením dopravy a přidělováním kapacity;
- pracovníci námořní a vnitrozemské vodní dopravy;
- rybáři;
- Personál pověřený systémovými funkcemi ve veřejných institucích, včetně mezinárodních organizací.