Je jisté, že budou posíleny hlídky na hraničních přechodech s Českou republikou a budou stálé. V pátek 12. února zasedal bavorský zemský parlament. Jeho jednání zahájil premiér Markus Söder, který zdůvodnil, že kontroly na bavorských hranicích s Českem a Tyrolskem jsou důležité. „Jsme za svobodnou Evropu, ale pro zajištění bezpečnosti v pandemii jsou hraniční kontroly nepostradatelné," uvedl v pátek v prohlášení v bavorském zemském parlamentu. Bavorsko totiž už několik dní drží klesající tendenci počtu nakažených koronavirem a předpokládá, že se na přelomu února a března výskyt viru dostane na kýženou hranici 50 nových infekcí na 100 000 obyvatel za týden. V současné době je to 62,5. Bavorský premiér poukázal na fakt, že koronové mutace v sousedních zemích rostou. „Jeden Ischgl stačil,“ řekl přesně Söder s odkazem na nakažené, kteří před rokem přenesli virus z rakouského lyžařského střediska. 

Konkrétně ale nejmenoval, zda a kdy budou hranice mezi Českem a Bavorskem uzavřeny. Stále kontroly Bavorsko chystá od neděle. "Vstup je možný pouze s negativním testem. Ti, kteří se neprokáží negativním testem, mohou být na hranici vráceni zpět,“ varoval bavorský ministerský předseda. Jednání v Bavorsku se protahují. S největší pravděpodobností ale hranice pro české pendlery úplně zavřené nebudou. Ministr zdravotnictví Klaus Holetschek podle informací ČTK uvedl, že Češi kromě pravidelného testování budou muset jezdit do práce přímou cestou a bez zastavení. Nadále je možné, že Bavorsko přístup k českým pendlerům ještě přehodnotí.

Sasko upřesnilo podmínky vstupu v pátek kolem páté hodiny odpoledne. Platí, že všichni mohou do Saska vstoupit pouze s negativním testem na koronavirus. I tak musejí podstoupit čtrnáctidenní karanténu. Výjimek existuje pouze několik. S negativním testem a bez karantény mohou na území Saska zaměstnanci ve zdravotních zařízeních a lidé, kteří jsou nepostradatelní pro chov hospodářských zvířat. Denně ale musí mít nový negativní test na koronavirus. Výjimka platí také pro tranzit a řidiče kamionů se zbožím. I ti musejí mít při překročení Česko – Saské hranice negativní test ne starší 48 hodin. Veškeré dokumenty musejí předložit hraniční kontrole buď v papírové nebo elektronické podobě. Pro přeshraniční zaměstnance připravilo Sasko finanční podporu na ubytování. Sasko každému zaměstnanci z České republiky poskytne příspěvek na ubytování. Ten činí 40 eur na noc. V případě, že se s penlerem do Saska nastěhuje manželka, partnerka či dítě je pro ně paušál stanoven na 20 eur na noc.

„Znamená to, že všichni, kdo nedostanou výjimku, si v Sasku musejí najít ubytování nebo zůstat v Česku. Jednotlivci se musejí domluvit se svými zaměstnavateli, jak budou situaci řešit,“ řekla Zuzana Vintrová, předsedkyně Asociace pendleru ČR. Odstěhovat se na čas do Saska tak musejí pendleři během soboty 13. února. Pokud pojedou v neděli budou muset nastoupit karanténu.

Snahu zabránit uzavření hranic mají hospodářské komory v Trojzemí Dolního Bavorska, jižních Čech a Horního Rakouska. Podle jejich prohlášení by uzavření hranic by znamenalo riziko zvýšení zátěže pro podnikatele, firmy i jejich zaměstnance. Místní samosprávy a podnikatelé zcela chápou situaci, kdy cílem zvýšené hraniční kontroly je zabránit šíření viru COVID-19 přes státní hranice. S tím však spojené zpřísnění podmínek pro pendlery znamená další zátěž pro dotčené společnosti a jejich zaměstnance, kteří v současné chvíli dělají vše nezbytné, aby ochránili svoji podnikatelskou činnost.

"Oznámení, že se mají hranice opět zcela uzavřít, však podnikatelé nerozumí. Výhody pro podniky jsou v porovnání s již tak tvrdými opatřeními a souvisejícím poškozením ekonomiky nepřiměřené. Zavření hranic by znamenalo zabránění dvoustranným obchodním vazbám, což nevyhnutelně povede k vážným problémům a překážkám v rámci pohybu zboží, osob a služeb," uvádějí ve společném prohlášení prezidenti hospodářských komor Dolního Bavorska Thomas Leebmann, Horního Rakouska Doris Hummer a jižních Čech Miroslav Dvořák. Zároveň apelují na zachování zdravého rozumu a porozumění místních politik.