Štěpkování naopak včera znovu rušilo od brzkých ranních hodin obyvatele Tržní ulice. Ti již mají přichystanou petici, s jejíž pomocí chtějí přimět město, aby se problémem štěpkování začalo znovu zabývat.

„Pro petici v současné době sbíráme podpisy. Nijak ale nespěcháme. Máme ji sepsanou, sbíráme podpisy a čekáme, jak do hry zasáhne hygienická stanice," řekla obyvatelka Tržní ulice Markéta Voříšková, která doufá, že hygienická stanice zasáhne tak razantně, že petice už nebude potřeba.

Podle tajemníka Městského úřadu v Netolicích Petra Kotrby už zastupitelé města o nově vznikající petici vědí. „Nechceme se stavět do pozice, že se nás problém netýká. Pokud by obyvatelé s peticí přišli, zastupitelé by se problémem samozřejmě začali znovu zabývat," ujistil tajemník a připomněl, že město a potažmo stavební úřad v současné době do řešení problému štěpky v Netolicích zasahovat nemohou.
Také město tedy čeká na pokyny, které by měla zpracovat hygienická stanice, a podle Petra Kotrby je jeho vedení připraveno spolupracovat s hygieniky tak, aby zdraví obyvatel nebylo v ohrožení. „Očekáváme, že orgán ochrany veřejného zdraví, kterým hygienická stanice je, s námi bude na řešení problému spolupracovat. Musím ale trvat na tom, že prvotní impulz k zahájení řešení celého problému musí přijít právě od hygieniků," konstatoval Petr Kotrba s tím, že město by i nyní chtělo řešit situaci kompromisem.
Jeho jmenovec z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích František Kotrba včera uvedl, že stanovisko hygieniků se v poslední době nijak nezměnilo.

Štěpkování v Netolicích považují hygienici za výrobu, při níž jsou navíc výrazně překračovány limity hluku. To hygienici zjistili už v loňském roce. Problém je ale v tom, že se stále ještě všichni, kterých se problém štěpkování dotýká, nebyli schopni shodnout v názoru na používání pozemku, na kterém se štěpka vyrábí.

František Kotrba z hygienické stanice přitom zdůrazňuje, že podnět který město od hygieniků vyžaduje, už obdrželo před několika měsíci. „Není pravdou, že na nás město musí čekat, podnět dostali už v únoru a v březnu doplnění podnětu," vysvětlil František Kotrba s tím, že tohoto podnětu by mohlo město využít jako podkladu pro stavební úřad a pomocí něho vyvíjet na úřad tlak. Nic takového se prý ale nestalo.

Hygienici vědí, že štěpkování v Netolicích 1. Písecká lesní a dřevařská společnost provádí i v těchto dnech. Její vyjádření k celému problému se Deníku za několik týdnů nepodařilo získat. A také hygienici potvrzují, že jednání zástupců společnosti není příliš vstřícné. Postoj Krajské hygienické stanice ale i nadále zůstává v případu štěpkování konzistentní.

„Pozemek není určen k výrobě dřevní štěpky pomocí mobilního štěpkovacího zařízení. Obyvatelé přilehlé části obce jsou vystaveni dlouhodobě opakovanému vysoce nadlimitnímu hluku ze štěpkování," uvedl za hygienickou stanici František Kotrba. Přesto se na nádraží stále štěpkuje. František Kotrba ale dále připustil, že řešení situace se blíží.

„KHS Jihočeského kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví proto využije svých kompetencí v ochraně veřejného zdraví a zahájí řízení, jehož cílem je trvalá ochrana zdraví obyvatel před nepříznivými účinky nadlimitního hluku z výroby dřevní štěpky," uzavřel za hygienickou stanici František Kotrba.