Sice se zastupiteli Filipu Takáčovi podařilo navrhnout, aby zastupitelé o usnesení hlasovali, jenže sedm souhlasných rukou nestačilo k tomu, aby návrh prošel. Vše tedy zůstává tak, jak radní rozhodli. „Podle zákona o obcích, i kdyby zastupitelé odsouhlasili, že doporučují radním revokovat jejich usnesení, není to pro radní závazné. Rozhodnutí je pouze v jejich kompetenci. Na základě takového usnesení by jen znovu o otázce jednali, nebyli by ale ničím vázáni rozhodnutí změnit," uvedl k obecné otázce, zda mohou zastupitelé zvrátit rozhodnutí rady, tajemník prachatického městského úřadu Karel Pašek.

Svou nechuť k rozhodnutí rady pedagogové rozhodně neskrývali, vystoupení jednotlivých stran bylo místy až obviňující. Pedagogové vyčítali radním, že si dostatečně nezjistili reference na novou ředitelku, že chtějí způsobit ve škole negativní pracovní prostředí. Na přetřes se dostávaly i výčitky na jednotlivé konkrétní osoby. Někteří radní byli nařčeni, že jejich volbu ovlivnily osobní pohnutky, ti pro změnu neváhali smečovat směrem k pedagogům.

Při konkurzu, když jeho členové z řad odborníků, zřizovatele či školské rady hodnotili vhodnost uchazečů na post ředitele, bylo zkonstatováno, že obě uchazečky jsou vhodné. Při volbě pořadí pak bylo 10 ku 5 rozhodnuto, že vhodnější uchazečkou je Eva Zemanová. Právě to zřejmě rozčílilo pedagogický sbor nejvíce, když zjistil, že radní toto rozhodnutí nevzali jako bernou minci.
„Vysvětlete nám, proč. Proč jste se rozhodli, když vám komise doporučila na prvním místě paní Zemanovou, tento návrh ignorovat," dotazoval se současný zástupce ředitele Ludvík Filip. Jeho dotaz podporovali i všichni přítomní vyučující.

Podle radních je hlavním důvodem, že chtějí, aby do školy přišel nový člověk, nezatížený stereotypy. Tuto myšlenku podporovali i někteří přítomní, a to jak rodiče žáků, tak i prarodiče. Přítomní na zastupitelstvu se tak rázem rozdělili na dva tábory a nebylo výjimkou, že mimo hlasitého dotazování se radních se začali mezi sebou dohadovat i přítomní.

Radním mimo jiné prý vadil i fakt, že už dopředu si byli všichni ve městě jisti výsledkem konkurzu, někteří zájemci byli rovnou informováni, že výsledek je jasný. „Vím o tom, že když se přišel zájemce ptát na konkurz, bylo mu řečeno, že je to zbytečné," uvedla Jana Fusková. Na to oponoval Ludvík Filip se slovy, že pokud se ten člověk nechá tak lehce odradit, je vlastně rád, že se do konkurzu nepřihlásil.

Celé jednání ve velmi vypjaté atmosféře. Někteří z přítomných neváhali radním říci, že si jich neváží. „Všude je co zlepšovat, v soukromém sektoru, pokud by si zaměstnanci sami volili  svého ředitele, nevydrží firma ani rok. Je na zřizovali, aby rozhodl, kdo školu povede. Souhlasím s tím že to bude člověk zvenku, nezpochybňuji kvality paní Zemanové, ale má tak zvané provozní zatížení, protože ve škole působí," uvedl zastupitel Pavel Friedberger.

Ludvík Filip několikrát upozornil na to, že si podle něho radní nezjistili dostatek referencí na novou ředitelku a dali jí přednost bez toho, aby dobře znali její kariérní minulost.

„Rada nevybírá jen vedoucího pracovníka učitelům, ale také sobě partnera, s nímž bude jednat. Profesionálové řekli, že obě uchazečky jsou dobré, nevidím důvod, proč bychom neměli rozhodnout, jak jsme rozhodli. Já osobně jsem při výběrovém řízení dal svůj hlas paní Zemanové. Rozhodovali jsme na konkurzu ve velmi krátké době, v několika minutách. Mohl jsem na radě říci, že nejsem pro paní Krausovou a dnes se tu bít v prsa, že to ne já, to oni, ostatní. Ale i já jsem rozhodl, že paní Krausová bude novou ředitelkou a moje důvody jsou hlavně o nastavení nové komunikace mezi školou a námi," uvedl ke svému rozhodnutí Petr Tesárek.

„Moje dcera musela po pěti letech strávených na vaší škole školu opustit a dojíždí jinam. Syn na první stupeň v Husinci chodí. Mám tedy srovnání dvou různých škol a musím říci, že jsem pro, aby přišel nový člověk a zničil stereotypy. Třídní schůzky nejsou schůzky rodičů, ale pohovor s jednotlivci. S rodiči se nekomunikuje. Kdyby byla paní Zemanová nakloněná změnám, jak požadují radní, mohla některé věci už dávno změnit. Nechtěla jsem to tady vytahovat, ale v našem případě jste se nedokázali k problému postavit," vyčetla pedagogům  Jana Fusková. Ta tím vyvolala diskuzi na téma, zda a jakým způsobem se pedagogický sbor k problému postavil.

Podle zástupce školské rady Davida Linzmajera  je i on přesvědčen  o tom, že rada udělala chybu, když nevolila dle doporučení konkurzní komise a nezvolila Evu Zemanovou.

Jednání zastupitelů se tentokrát zúčastnil i radní Jiří Oulický, který podle svých slov delší dobu jednání z určitých důvodů nenavštěvuje. Ten v připraveném dopise poukázal na rodinné vazby Petra Tesárka a zvolené ředitelky. Tuto argumentaci následně Petr Tesárek otočil v žert.

Po celou dobu vášnivé debaty, kdy byli názorově nejednotní i samotní zastupitelé, se Eva Zemanová k celé problematice nevyjádřila.

Po hlasování zastupitelů prvně promluvila, a to aby poděkovala celému pedagogickému sboru za podporu. „Je to pro mě veliká čest, že jste se za mě takto postavili, rozhodnutí radních budu respektovat, ale vaše podpora pro mě opravdu hodně znamená," řekla. Pro novináře pak ještě dodala, že odchází s rozpačitými pocity, nezvažuje však, že by školu opustila.