1. Co podle Vás nesnese odkladu a mělo by být nově zvoleným zastupitelstvem města otevřeno či řešeno ještě do konce roku 2014 (vyjma rozpočtu pro rok 2015)?

Strategický plán města na roky 2015 - 2020, řešení bezpečnosti ve městě, revitalizace sídliště.


2. Jak konkrétně chcete finančně zajistit stavby dalších etap areálu vodních sportů a dokdy by měl být kompletně dokončen?

když město dá do roku 2018 do bazénu každý rok minimálně 15 - 17 mil. Kč, což je v možnostech rozpočtu tak věříme tomu, že finance dáme dohromady a zvládneme to do roku 2019 i s architektonicko - ekonomickými vylepšeními a změnami. Při silné a pilné radnici a generální dohodě v zastupitelstvu se v roce 2020 bude plavat v krytém bazénu.


3. Seřaďte, prosím, podle Vašich priorit následující abecedně řazená témata:
- aktivizace obyvatel
- bezpečí
- bydlení
- dluhy vůči městu
- doprava
- dotační podpora
- efektivita úřadu
- hazard
- komunikace s lidmi
- místní komunikace
- investice do osad
- podpora podnikání
- podpora sportu a kultury
- příprava projektů
- seniorská společnost
- sociální služby
- školství
- životní prostředí


Život je krásně barevný, chci ho žít a pracovat pro něj v bezpečném městě. Pro mne je všechno důležité. Někde je důraz důležitější v jednom, někdy v jiném. Základ je pořádně město řídit a vést aby dobře fungovalo pro seniory, mládež, rodiny, podnikatele i firmy, zkrátka pro všechny. A klíčem k tomu je osobní důvěra lidí a důvěra v naše plány.


4. Vyjmenujte tři investiční akce, které chcete v příštích čtyřech letech prosadit, začít a také dokončit.
Kruhové křižovatky, revitalizace sídliště, sportoviště – Vodník, skateboardové a volnočasové hřiště u Volyňky, zateplení a výměna oken na sídlišti a u škol.