O projektu Partner Národního parku Šumava se podle Jiřího Mánka sice hovořilo již delší dobu, ale teprve po několika letech nabyly plány konkrétní podoby vycházející ze zkušeností z jiných národních parků ve světě, včetně sousedního Národního parku Bavorský les. Správa parku bude vybraným partnerům poskytovat odborné podklady pro mini informační středisko, pro které zase poskytnou prostor partneři projektu. „Národní park Šumava je vynikající marketingová značka, kterou je ale potřeba dostat mezi lidi. Rádi bychom návštěvníky do parku nejen přilákali na jedinečnou přírodu, kterou jim chceme ukázat takovou, jaká je, ale také je v regionu udrželi právě ve spolupráci s partnery projektu," uvedl Jiří Mánek.

Podle jeho slov nejde 
v tomto případě o množství, ale o kvalitu nabízených služeb. I proto na výběru partnerů spolupracovala Správa s obcemi i na základě konkrétních zkušeností z terénu. Správa parku má v plánu vybavit mini informační střediska také celou řadou videopořadů o Šumavě.