Právě průchod přes Luzenské údolí k bavorské hranici byl dlouhá léta stejně tak tvrdošíjně odmítán jako prosazován. „Zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup  přes Luzenské údolí prošlo dlouhým vývojem," podotkl Tomáš Fait, náměstek ředitele Správy pro vnější vztahy.   „V první fázi standardního schvalování došlo k odvolání řady institucí a nakonec bylo rozhodnuto v tak zvaném odvolacím řízení a právní moci nabylo toto rozhodnutí 23. listopadu loňského roku," dodal Tomáš Fait. Podmínky povolení stanovují pro průchod Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup termín od 15. července do 15. listopadu.

Další aktivitou pro veřejnost, kterou hodlá Správa zkvalitnit prožitek z méně frekventovaných tras těm, kterým vyhovují drsnější podmínky a nevyžadují ani velkou společnost ani komfort kempů, jsou nouzová nocoviště. Ty sice slouží již od roku 2007, ale právě proto je chce Správa zrevidovat jak co do počtu, tak co do kvality.  „To neznamená, že bychom chtěli jejich počet příliš zvyšovat, nicméně některá z nich nesplňují náš náhled na jejich umístění. Nouzové nocoviště sto metrů od obce je spíš kemp," uvedl náměstek Fait.

Rozhodně novinkou v systému tak může být záměr zbudování omezeného počtu nouzových nocovišť ve formě jednoduchého srubu. „V tuto chvíli není podstatné hovořit o počtech, ale spíše o tom, že by tyto stavby měly plnit stejný účel, jako v jiných evropských či světových parcích. Stavby by měly mít maximálně čtyři krát čtyři metry vybavené jednoduchými lavicemi, stolem a židlemi a návštěvníci v případě zájmu budou moci takový srub využít s vlastním vybavením," shrnul Tomáš Fait. Využití podobných nocovišť by ocenili vyznavači pěší turistiky především v nejnavštěvovanějších letních měsících, kdy na Šumavě není výjimkou, že teplota klesne k deseti stupňům případně i níž. Jen budou muset podle Tomáše Faita počítat s tím, že na nouzových nocovištích včetně srubů nebude fungovat žádný rezervační systém. Pokud se týká materiálu, chce Správa pro stavbu využít dřevní hmotu, ponechanou v uplynulých dvou letech v lesích k zetlení, pokud ovšem splní patřičné parametry.