„V tuto chvíli už se připravuje studie a projekt, abychom přesně věděli, co všechno zde můžeme vybudovat a o kolik peněz budeme žádat,“ říká Tomáš Voráček ze sekce vnitřní správy Národního parku a CHKO Šumava ve Vimperku.
V tuto chvíli už správa národního parku dokončuje studii, která by měla řešit dvě možné varianty, jak by mohl areál vypadat. „Základním bodem pro nás je, že zde vybudujeme vstupní informační centrum se zázemím. Jsme na začátku a musíme brát v úvahu, že budovy byly vybudovány v době socialismu a pro dnešek jsou nevhodné. Musíme zde například vyřešit otázku energií, odpadních vod, přestřešení, statiku, členění. Mluvíme přibližně o částce přesahující deset milionů korun,“ vysvětluje Tomáš Voráček.
O dotaci by chtěla správa národního parku žádat od Operačního programu životní prostředí, podpora informačních center. „Naším cílem je zaměřit se také na děti, exteriér by měl být zaměřen na odpočinkovou zónu. Cizinci, kteří k nám budou přijíždět, nebudou třeba ani vědět, že jsou v těsné blízkosti národního parku. Při zastavení na odpočinkové zóně budou ovšem velmi nenásilnou formou seznámeni s místem, na němž se nacházejí. Předpokladem, aby mohli prostudovat například panely, je, že budou zabaveny děti. Pro ty zde proto budou také herní prvky,“ přibližuje Tomáš Voráček.

Doplnil, že výstavba vstupní brány je otázkou roku 2010, budovy na Strážném správa parku převzala bezúplatným převodem od Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových.
„Je dobře, že vstup do naší republiky nebudou hyzdit polorozpadlé budovy. Myšlenka vstupní brány je výborná,“ hodnotí Michaela Toncarová.