Další zhruba dvě stovky parcel pro individuální výstavbu by mělo mít město Prachatice v lokalitě Pod Cvrčkovem.

Studie Cvrčkov:Řešeným územím jsou v lokalitě Pod Cvrčkovem v Prachaticích nemovitosti stávající střelnice spolu s jižně navazujícím polem a severně navazujícím prostorem až k ulici Ke Střelnici. Soutěžní návrhy mohou podávat osoby splňující kvalifikační předpoklady dle soutěžních podmínek, a to do 30. září letošního roku. Tři nejlepší návrhy budou oceněny i finančně.


Prachatický místostarosta Robert Zeman upřesnil, že jde o přibližně dvacet hektarů pozemků, které chce město nabídnout novým majitelům. „Na celou lokalitu jsme se proto rozhodli zpracovat urbanistickou studii," vysvětlil místostarosta s tím, že tím by mělo být do budoucna jasno, kde bude jaká komunikace, chodník či dětské hřiště včetně napojení celé lokality na okolí. „Podle studie by se pak následně měl řídit také stavební úřad," zdůraznil s tím, že se město chce vyhnout neřízenému stavění.


Celý návrh je ale zatím v úplném začátku. Město totiž na zpracování urbanistické studie vyhlásilo soutěž, do níž se může zapojit jakýkoliv architekt s dobrým nápadem. „Samotná soutěž by měla být vyhlášena 1. srpna zveřejněním soutěžních podmínek na webu města Prachatice a České komory architektů," upřesnil vedoucí stavebně správního odboru města Antonín Jurčo.


Robert Zeman navíc upřesnil, že peníze, které město zaplatí za realizaci základní technické vybavenosti, nesmí překročit výnosy z prodeje budoucích stavebních pozemků. „Předpokládáme, že cena parcel Pod Cvrčkovem pak bude stanovena na tisíc korun za metr čtvereční," uzavřel Robert Zeman.