Podle Lenky Machartové z odboru životního prostředí prachatického městského úřadu bude nádobový sběr papíru a plastu od domu rozšířen do celého města v zástavbě rodinných domů. „Pro každý dům je možnost získat od města do bezplatné výpůjčky plastové nádoby o objemu dvě stě čtyřicet litrů na třídění papíru a plastu na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce,“ informovala Lenka Machartová. Doplnila, že o nádoby je možné požádat již nyní. V centru města zůstane zachován fungující pytlový sběr plastů jedenkrát za 3 týdny. „V případě zájmu je zde možnost získat nádobu na třídění papíru. Současně lze i nadále využívat stávající sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad,“ poznamenala.

Změna nastane ve vývozu komunálního odpadu. „U popelnic o objemu 110 litrů na jednou za čtrnáct dní v celém městě. Tento svoz bude probíhat vždy v sudém týdnu v obvyklém dni svozu. V lichém týdnu ve středu bude zajištěn svoz papíru a plastu od domu dle platného harmonogramu,“ dodala.

Třídění odpadu
Obyvatelé historického centra už v minulosti mohli třídit plasty, které ukládají do pytlů a podle harmonogramu připravují před domy.
Vytříděný papír museli odnést do některého z kontejnerů mimo historické centrum.
Nově mohou nejen oni získat nádobu na třídění papíru.
Svoz nádob začne v roce 2019.