To sice před časem potvrdilo, že třetí fotovoltaická elektrárna je poslední, která se bude stavět tak zvaně na zelené louce v majetku města, nicméně se nebránilo využití volných střešních ploch na svých objektech. „Rozpracovány máme v tuto chvíli dva projekty. Jeden je již v realizaci a týká se Základní školy T. G. M. Druhým jsme chtěli řešit střechu zimního stadionu,“ uvedl místostarosta Vimperka Bohumil Petrášek. A právě projekt využití střechy sportovního zařízení nyní musel kvůli omezení připojování nových zdrojů prozatím pozastavit.
„Už se konalo výběrové řízení, které jsme právě s ohledem na uvedené omezení ještě nevyhodnotili a čekáme, jak se situace vyvine. Domnívám se, že se nová pravidla budou řešit i na základě lokality, takže se mnohé ještě může změnit,“ předpokládá Petrášek. Ve stádiu myšlenek tak zůstávají i další projekty instalace fotovoltaiky na střeše další základní školy a sousední tělocvičny.
Své plány musí zatím odložit také ve Zdíkově, kde zvažovali možnost umístit technologii pro fotovoltaickou elektrárnu na střechách dvou budov základní školy. Tím hodlali vyřešit i jejich opravu. „Požádali jsme ještě před zmíněným opatřením a máme tedy předběžný souhlas. Nicméně se jedná o projekt financovaný soukromým investorem a jestli se jemu nepodaří získat potřebná stanoviska, nic z toho také nemusí být,“ uvedl starosta Zdeněk Kantořík s tím, že lépe je na tom s projektem fotovoltaiky na střeše zemědělské družstvo. To by mělo začít s realizací již v letošním roce. „Každopádně platí usnesení rady obce, že nebudeme vydávat souhlas s výstavbou fotovoltaických elektráren ve volné krajině,“ upozornil.