Zateplení a výměna oken v Základní škole ve Smetanově ulici budí určité rozpaky od samého začátku, kdy se jím na konci roku začali zabývat zastupitelé města.


V prosinci totiž schvalovali, že se do akce vůbec pustí a za jakých finančních podmínek. Tehdy upozorňovala opozice, že vedení města mělo s akcí, u níž se oproti původním předpokladům výrazně navýšily náklady, přijít dříve. Současně byl vznesen dotaz, zda se v objektech školy nenachází azbest, jako tomu bylo v případě celé řady podobných budov v České republice.


Tenkrát vedoucí odboru investic Michal Janče zastupitele ujistil, že podle hygieniků se v panelech azbest nevyskytuje. „Objekt byl stavěn v jiné době, než se používaly panely s azbestem, takže ani podle vyjádření hygieniků by v nich azbest být neměl," sdělil Michal Janče. Přesto si nechalo město zpracovat posudek, aby mělo jistotu, že nedojde při pracích na zateplení k nečekaným komplikacím.


Podle průzkumu jsou panely, lidově řečeno, čisté. Přesto ale s azbestem problém nastal. Podle místostarosty města Jiřího Caise totiž na přítomnost azbestu ukázal jeden z deseti odebraných vzorků kolem oken. „Je to tmel, kterým je překrytý izolační provazec kolem oken. V tom tmelu byla objevena určitá vlákna, ale nebylo jisté, zda se jedná o azbest, nebo jsou to vlákna vzniklá degradací tmelu a izolačního provazce. Proto jsme si nechali provést ještě další měření, které azbest potvrdilo," uvedl místostarosta.


Vedení města současně uklidňuje veřejnost, že v žádném případě nedochází k uvolňování azbestu do okolí. K tomu by mohlo dojít jen neopatrnou manipulací při rekonstrukci. Rodiče dětí se tedy podle vyjádření radnice nemusí o jejich zdraví obávat.


Při rekonstrukci, která základní školu čeká od března, bude azbest odstraněn. „Okamžitě jsme vyzvali několik společností zabývajících se likvidací nebezpečných odpadů k podání nabídky na stanovení dalšího postupu," vysvětluje Jaroslava Martanová s tím, že firem, které mají potřebnou akreditaci není v české republice mnoho. Místní šetření provedla ve škole společnost Aquatest Praha. Odebrala vzorky tmelu a měření výskytu azbestu ve vzduchu při manipulaci s tmelem.


„Závěr je jednoznačný. Pokud nedojde k manipulaci s tmelem, azbest je vázaný a neuvolňuje se do okolního prostředí," ubezpečuje Jiří Cais s tím, že společnost zároveň stanoví detailní technologický postup demontáže, aby nedošlo k manipulaci s tmelem.


Při rekonstrukci se budou měnit okna, kde je degradovaný tmel. Firma proto stanovila takový technologický postup, který přímo vylučuje přímý kontakt s tmelem. Rám i část stěny se odstraní a zlikviduje. Degradovaný tmel bude jištěný a azbest se nemůže dostat do vzduchu.


Rekonstrukce Základní školy Smetanova začne na konci března. Jako první se začne rekonstruovat tělocvična. Z tohoto důvodu bude tělocvična od 30. března uzavřená.