Veškeré informace jsou v terénu kromě češtiny uvedeny také v němčině, protože kapitolu historie psali převážně německy mluvící obyvatelé Šumavy. Jsou ale lidé, kteří si této práce neváží a fotopanely poškozují. „Výjimkou nejsou vytrhané, potrhané fotografie, poškrábané či vyškrábané texty a v neposlední řadě i poházené odpadky,“ popisuje Bohumil Kantor, stráž přírody Národního parku a CHKO Šumava. Právě stráž přírody pořizuje fotodokumentaci poškozeného panelu a následně je panel opraven. „Poškozovány jsou hlavně panely, které jsou snadno přístupné v nenáročném terénu a v blízkosti osídlené oblasti,“ dodává Bohumil Kantor. Panely v náročném terénu jsou poškozovány v daleko menší míře, což svědčí o tom, že tato místa navštěvují skuteční turisté a milovníci Šumavy.

Tým, jehož členové se dlouhodobě tématu věnují, vytipoval třicet zaniklých osad rozesetých po celé Šumavě, ty byly zdokumentovány a označeny v terénu. Fotodokumentaci poskytly Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, Emil Kintzl z Kašperských Hor, Kamil Klusák z Volar a publicista Zdeněk Roučka z Plzně. Texty sestavili z archivních materiálů šumavský průvodce Josef Pecka a Josef Štemberk, který je zaměstnancem Správy NP Šumava, a který celý projekt koordinoval a dával mu výslednou podobu.

Budova bývalé střelnice, která by se mohla v budoucnu stát novou sportovní halou.
Místo střelnice bude v Prachaticích Pod Cvrčkovem sportovní areál

V zaniklých obcích žilo několik generací převážně německy mluvících obyvatel spolu s Čechy. Spojovaly je tvrdé a náročné podmínky, které v té době na Šumavě byly. Šumavu postihlo dvojí vyhnání původních obyvatel. To první uskutečnil Hitler v roce 1938, kdy byli vyhnáni Češi a po roce 1945 na základě Benešových dekretů byli vyhnáni Němci. Do vysídlených objektů se pak stěhovali Maďaři, Rumuni, Slováci a Češi z vnitrozemí. Málokdo však zůstal a ti co zůstali, vyhnal bolševik v důsledku vybudování železné opony. Šumava si tak v hraničním pásmu žila svůj život, kulturní krajina se začala měnit a vzniká tak Šumava unikátní, která je svým způsobem jedinečná v celé Evropě.