Pálení v soukromých zahradách žádný právní předpis podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů nijak neomezuje. Vlastníci pozemků v Prachaticích ani jinou šanci nemají, tedy v případě, že nemají vlastní kompost.  „Fyzické osoby nemají povinnost pálení listí hlásit hasičům, podnikatelé ovšem ano," zkonstatovala Vendula Matějů.

Upřesnila, že hasiči ale nabádají i soukromníky, aby tuto činnost oznámili. „Zabrání tak planým výjezdům," řekla s tím, že čas od času jednotky hasičů vyjíždějí k požárům, z nichž jsou nakonec jen neohlášená pálení listí. Podle jejích slov stačí volat na dispečink hasičů a pálení oznámit. „Nebo na našich webových stranách mohou lidé vyplnit jednoduchý formulář," doplnila Vendula Matějů.

Vedoucí prachatického odboru životního prostředí Marie Peřinková doplnila, že lidé by na svých zahradách měli pálit pouze suché rostlinné zbytky. „Zároveň ale nesmějí obtěžovat své okolí měrou nezbytně nutnou," řekla Marie Peřinková. To, že Prachatice nemají vyhlášku, která by pálení v zahradách zakázala, vysvětlila Marie Peřinková tím, že město nenabízí alternativu, jak biologický odpad ze zahrádek zlikvidovat. „Může se to změnit, když se podaří postavit plánovaný sběrný dvůr a kompostárnu," připustila vedoucí odboru životního prostředí.

A co dělat, když soused pravidelně obtěžuje své okolí kouřem ze spalování listí v zahradě? Někdy prý pomůže domluva se sousedem. Pokud nezabere, mohou obyvatelé Prachatic informovat městské strážníky. „Ve většině případů má jejich přítomnost a upozornění dotyčného člověka kladný vliv," zkonstatovala Marie Peřinková s tím, že na odboru zatím stížnost na obtěžování kouřem nemají.