„Pro rok 2015 se nám podařilo pro náš region získat finance, takže naše snaha bude, abychom co největší objem financí vynaložili na podporu regionální zaměstnanosti. 
Ze zásad je zřejmé, že podmínky na získání dotací jsou opravdu tak jednoduché a široké,jako nikdy předtím. Toto se již v roce 2016 určitě nebude opakovat, takže existuje jedinečná šance pro široké spektrum podnikatelů dosáhnout na dotace na podporu zaměstnávání. Vidím zde také příležitost pro podnikatele, kteří nikdy nikoho nezaměstnávali, v rámci těchto dotací si to zkusit co to obnáší. Tím že vytvořené místo pro nezaměstnaného je po dobu šesti měsíců pod dotacemi bez udržitelnosti místa, riziko neúspěchu je minimální,“ shrnul vedoucí oddělení trhu práce Úřadu práce v Prachaticích Josef Lácha.
Příspěvek na tak zvaně společensky účelná pracovní místa bude vyplácen na základě písemné dohody s úřadem práce a je určen k podpoře pracovního uplatnění obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání. Důležité pro zaměstnavatele je především to, že není povinnost udržitelnosti pracovního místa po šesti měsících, po které je dotace vyplácena. Bude jen na zaměstnavateli, zda se rozhodne, že bude v zaměstnání pokračovat, nebo pracovní poměr neprodlouží. Ani v druhém případě nebude muset nic zdůvodňovat.
Patnáct tisíc korun při plném pracovním úvazku bude úřad práce poskytovat na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidování déle než pět měsíců, déle než tři měsíce a mají zdravotní handicap, déle než tři měsíce po návratu z rodičovské nebo mateřské dovolené, nebo na uchazeče, kteří jsou v mimořádně obtížných poměrech s důvodným předpokladem dlouhodobé nezaměstnanosti.
Čtyřiadvacet tisíc korun je vyčleněno na uchazeče, kterým je více než padesát let. Osmnáct tisíc korun bude úřad práce vyplácet na uchazeče ve věkové kategorii do třiceti let, který je bez praktických zkušeností nebo má odpracováno v souhrnné délce maximálně dva roky.
„Podmínkou ovšem je také to, že dohodu o poskytnutí příspěvku nelze uzavřít, pokud byl již uchazeč do zaměstnání přijat nebo pokud už u zaměstnavatele v předcházejícím období dvou let pracoval,“ doplnil Josef Lácha.