Zrušili předchozí usnesení a nové k této otázce zatím neschválili.
Znovuotevření této problematiky navrhoval bývalý starosta a současný zastupitel v jedné osobě Pavel Štětina.
Ten upozorňoval na nerovnost ceny za metr v jednotlivých lokalitách.
„Nebylo ani jasné, kdo by pak zaplatil základní technickou vybavenost. Pokud obec, tak kde by na to vzala,“ upozorňoval.

„Nakonec jsme jednomyslně schválili zrušení původního usnesení a celou otázku budeme znovu otevírat,“ řekla k hodinové diskusi starostka Nové Pece Věra Lavičková.
Podle jejích slov se zastupitelé přiklánějí k myšlence, aby byly parcely posuzovány jednotlivě, a to podle lokality, v níž se nacházejí. „To ale nepopírá náš úmysl, že chceme, aby nám obyvatelé v obci zůstávali,“ poznamenala starostka.

Při původním hlasování o ceně pozemků bylo pro padesát korun za metr sedm z osmi přítomných zastupitelů.