„Stalo se 
i to, že pojišťovna událost neuznala," uvedl.
Jde totiž také o to, zda dotyčný člověk měl pořádné boty a přizpůsobil chůzi klimatickým podmínkám. Města 
i pojišťovny události řeší podle zákona o pozemních komunikacích. „Pro chodce stejně jako pro řidiče platí, že musejí pohyb přizpůsobit stavu a povaze komunikace," popsala Ivana Jeřábková, vedoucí odboru komunálních služeb 
a dopravy. Přeloženo do češtiny to znamená, že každý by měl předvídat, co ho na chodníku v zimě může čekat. „I když samozřejmě se může stát, že nějaký chodník nebyl uklizen. Není možné čekat, že když padá sníh, budou chodníky suché a čisté," zhodnotila s tím, že města a obce rozhodně nemají absolutní zodpovědnost za úrazy na zasněžených nebo namrzlých chodnících.
Zástupce jedné z pojišťoven Zdeněk Kuneš potvrdil, že úrazů na namrzlých chodnících řeší pojišťovny stovky ročně. „Nemá smysl uplatňovat pojistnou událost ve chvíli, kdy například město vyhlásí kalamitní stav. Tím totiž předává zodpovědnost na chodce samotné," varoval. Doporučil pak mít zranění důkladně zadokumentované a zajistit si svědky. „Úplně nejlepší je, když případ šetří policie nebo strážníci," řekl.