„V něm se píše, že skříňka byla silou, u níž není znám zdroj ani velikost, odtahována od konstrukce stěny tak, že její směr byl velmi blízký ose hmoždinky,“ citoval jednatel společnosti Jiří Vejvoda. Podle jeho slov statik došel k závěru, že užité hmoždinky byly standardní a jejich výrobce ve svém obecném popisu uvádí, že řeší téměř všechny standardní problémy s upevňováním, zejména v případě, kdy materiál stěny nebo zdi není znám, je pórovitý, dutý či vrstevnatý.
„Z posudku jednoznačně nevyplývá, že by firma něco zanedbala, stejně tak v něm není jasně řečeno, zda někdo nese vinu za pád skříňky a digestoře. Statik zkonstatoval, že odsavač par obsahuje ventilátor, který budí dynamické účinky – chvění, které mohlo dlouhodobě působit tak, že došlo k povolení kotevních vrutů v hmoždinkách,“ pokračoval Jiří Vejvoda.

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 3. dubna 2008.