„Jedná se o relativní nemocnost, což je počet nemocných osob na sto tisíc obyvatel, přičemž právě na Prachaticku je tato nemocnost nejnižší,“ uvedl František Kotrba z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích.
V kraji byl překročen práh zvýšeného výskytu a na Českokrumlovsku práh epidemického výskytu.
Oproti předešlému týdnu se kromě Českobudějovicka na výskytu akutních respiračních onemocnění zvýšil podíl chřipce podobných onemocnění.
„Zaregistrovali jsme relativní nemocnost dvě stě čtrnáct případů v našem kraji. Zatím není nutné v jižních Čechách přijímat žádná mimořádná opatření,“ vysvětlil František Kotrba.
Tradičně nejvíce postiženou skupinou populace jsou v případě akutních respiračních infekcí předškolní děti.
„Nejmenší výskyt registrujeme u věkové skupiny osob starších šedesáti let. Ve všech okresech regionu jsme zaznamenali oproti předcházejícímu týdnu vzestup nemocnosti, a to průměrně o 10,9%,“ doplnil František Kotrba.

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 5. února 2009.