Byli řidiči v první polovině prázdnin umírněnější ve svém chování, nebo policejní kontroly odhalily více nedostatků?

Žádný výrazný pokles, co do počtu přestupků, jsme na Prachaticku v červenci nezaznamenali. V tomto období byl navíc výkon hlídek dopravní policie směřován především do městských aglomerací. Je to s ohledem na větší turistický ruch a prázdninový pohyb dětí. Za první polovinu prázdnin na silnicích Prachaticka na svou nekázeň doplatilo celkem 248 řidičů. Uvedenému počtu řidičů byly uloženy blokové pokuty ve výši bezmála 267 tisíc korun. Šest přestupků bylo pro svou závažnost oznámeno k dalšímu řízení před správním orgánem. Z okresu Prachatice tedy řidič, kterého policejní hlídka přistihla při některém z přestupků proti pravidlům, neodjel s pokutou menší než tisíc korun. Nejvíce řidiči doplatili na nepřiměřenou rychlost. Na druhém místě shodně s počtem dvaceti případů je společně se způsobem jízdy technický stav vozidla. Bohužel, situace, kdy řidiči mají vozidlo ve špatném technickém stavu, má vzestupnou tendenci. Spolupodíl alkoholu, který se od začátku roku k prvnímu srpnu projevil u sedmnácti dopravních nehod, se objevil také u kontrolovaných řidičů. Těch se kontrolami podařilo dostat dvanáct ze silnice dřív, než mohli způsobit dopravní nehodu pod vlivem alkoholu