Více než rok se na jednání zastupitelů řeší vlastnictví veřejného osvětlení v ulici ke sportovně rekreačnímu areálu Vodník.


Když město rekonstruovalo tuto část, mělo peníze pouze na komunikaci a kanalizaci. Jelikož se jedná o frekventovanou cestu, přijalo před dvěma roky nabídku tamního podnikatele Martina Paštiky, že veřejné osvětlení, které on nechá vybudovat na své náklady, pak od něho za symbolickou cenu odkoupí.


Tak se nakonec na základě schválené smlouvy v září roku 2012 i stalo. Město zaplatilo investorovi deset tisíc korun a DPH a zapsalo veřejné osvětlení do svého majetku. Potud by bylo vše v pořádku, pokud by se podnikatel nedopustil chyby v tom, že smlouvu s městem uzavřel jako fyzická osoba. Ve skutečnosti ale byla investorem a tedy i vlastníkem osvětlení jeho společnost HM Management s.r.o. Když se snažil celou záležitost napravit novou smlouvou, zastupitelé se postavili proti a novou smlouvu letos v září neschválili. Město již dříve vypsalo osvětlení ze svého majetku a podnikatel vrátil zase městu již zaplacenou částku a osvětlení tak zůstává majetkem společnosti HM Management.


Tento měsíc se zastupitelé ke smlouvám znovu vrátili. Ve výsledku odmítli zrušit původní smlouvu a současně nezvedli ruku ani pro uzavření nové.