Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenského úřadu.

„Dotaci budou moct dostat ty OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. „OSVČ, které doma pečují o dítě či zdravotně postiženou osobu, budou moct o podporu žádat na živnostenském úřadě. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424,-- Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly na svůj účet, který uvedou v žádosti.

Žádost o poskytnutí podpory bude k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, v nezbytných případech a po předchozí domluvě na podatelně městského úřadu, nebo doručit osobně na živnostenský úřad. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

- O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.

- Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

- Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Žadatel o příspěvek:

- musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením

- musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením

- musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením

- nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením.

Ilja Pinter, vedoucí živnostenského odboru MěÚ Prachatice