Informaci potvrdila Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Prachatice. Jde jen o špičku ledovce, tedy o děti, jejichž trápení bylo odhaleno. „Čísla jsou relativní, mnoho dětských obětí je týráno skrytě. Nechlubí se tím,“ řekla Jaroslava Hauptmanová.

Všech osm případů se dostalo ke specialistce na týrané děti zmíněného odboru. Ve čtyřech případech se jednalo o pohlavní zneužití, ve dvou případech o fyzické týrání, jednou o zanedbávání péče a v posledním případě byla dětská oběť součástí zločinu obchodování s lidmi.

Řada dětí je týrána, aniž by to o tom někdo věděl. „Tady pak hodně záleží na všímavosti a postřehu lidí žijících v blízkosti těchto rodin a na splnění jejich oznamovací povinnosti. Zároveň záleží i na vnímavosti institucí spolupracujících s rodinou, jako jsou například lékaři či školy, a následném navázání spolupráce s odborem sociálních věcí a policií,“ poznamenala Jaroslava Hauptmanová se slovy, že oznamovací povinnost má každý, kdo by měl na podobné jednání podezření.

Podle informací Martiny Joklové, mluvčí prachatické policie, se o podobných případech policie nejčastěji dozvídá buď vlastním zjištěním při vyšetřování jiných trestných činů, nebo i na základě oznámení, a to nejen ze škol a odboru sociálních věcí, ale i samotných osob, které mají určité podezření.