Dopoledne bylo možno v samotné škole zhlédnout výstavu o historii i současnosti uměleckého školství ve Vimperku, což byla navíc vhodná příležitost k setkání bývalých žáků a učitelů.

Odpolední koncert v sále zdejšího kulturního střediska představil celou škálu oborů ZUŠ Vimperk. A to nejenom hudebních, ale včetně výtvarného, pěveckého či tanečního. Během dvouhodinové přehlídky toho nejlepšího, co zdejší ZUŠ může nabídnout, se představili vítězové různých soutěžích od okresních, přes krajské až po národní špičku.

Tím však však zdaleka narozeninový program nekončil a na řadě byl společenský večer určený bývalým žákům a učitelům, kdy se o hudbu k tanci i poslechu postarala kapela složená převážně z žáků školy.

Oslavy výročí pokračují i následující týdnem kdy se uskuteční hned tři absolvenstké koncerty a v sobotu 23. května přijedou do vimperského kulturního střediska mladí muzikanti působících v různých hudebních tělesech po celé republice, které spojuje skutečnost, že svoji uměleckou dráhu začali v hudební škole pod Boubínem.

Jaroslav Pulkrábek